Daily Archives: 4.9.2017

Chlumeckým sborům začíná nová sezóna. Nábor nových členů

Chlumecký dětský sbor a Chlumecký pěvecký sbor začínají v příštích dnech svoji „výroční“ sozónu. V nastávajícím období je v přípravě zejména výroční koncert k 30 letému působění Chlumeckého dětského sboru a dvacetiletá existence Chlumeckého pěveckého sboru. Přáním všech členů je zejména uskutečnění uměleckého turné do USA v druhé polovině příštího roku.

Chlumecký dětský sbor bude mít svoji první pěveckou zkoušku ve čtvrtek 7. září od 14.30 hodin v hudebně Základní školy Chlumec. Od 14 hodin na stejném místě se mohou hlásit noví zájemci o členství v dětském pěveckém sboru – proběhne nábor nových členů.

Chlumecký pěvecký sbor uskuteční svoji první pěveckou zkoušku ve středu 13. září od 18 hodin v hudebně Základní školy Chlumec. Před touto zkouškou se mohou hlásit noví zájemci o členství v tomto tělese.