Monthly Archives: Září 2017

První soustředění CHDS bude 12. až 15. října

První soustředění CHDS ve školním roce 2017/2018 se uskuteční tradičně ve skautské základně na Mentaurově v termínu 12. až 15. října 2017 (čtvrtek až neděle).
Pěvecké soustředění proběhne za obvyklých organizačních podmínek jako předešlé. Odjezd očekáváme ve čtvrtek v odpoledních hodinách (cca 16.30 hodin) a odjezd dětí z Mentaurova bude stanoven na neděli 15. října v 11 hodin.
Organizační pokyny včetně náležité dokumentace obdrží členové sboru během příštích zkoušek.
Podrobnosti k soustředění nalezete zde: Soustředění CHDS

Organizace zkoušek CHDS ve školním roce 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 budou pěvecké zkoušky Chlumeckého dětského sboru probíhat následovně:

  1. Děti docházející do školní družiny + noví členové – zkouška v hudebně ZŠ od 14 do 14.20 hodin (opakování repertoáru), následuje 10 minut přestávka
  2. Všichni členové Chlumeckého dětského sboru v hudebně ZŠ od 14.30 do 15.30 hodin

Na pěvecké zkoušky přicházejí členové sboru včas, nutné jsou přezůvky, sborový repertoár v deskách, vhodé je i občerstvení (nápoje v plastové lahvi na pití). Dětem bude obuv uzamčena v botníku (u vedlejšího vchodu).
Omluvenky ze zkoušek (rovněž i soustředění apod.) z důvodů předem známých skutečností zasílejte ve formě SMS na číslo 776786030 (sbormistr) nebo na e-mail sbor@chds.cz. Omluvenky z důvodu nemoci, nevolnosti i jiných nepředvídatelných důvodů odevzdávejte buď písemně na další zkoušce, můžete rovněž formou SMS nebo na e-mail.
Během svátků a prázdnin se pěvecké zkoušky neuskuteční.
Dnes (7. září) obdžely děti zápisový list. Prosím o jeho odevzdání na příští zkoušce 14. září. Na této zkoušce děti obdrží nový notový materiál a propozice k organizaci podzimní sezóny.

Děkujeme rodičům za spolupráci!

Josef Říha a Ivana Vodňanská, sbormistři

Chlumeckým sborům začíná nová sezóna. Nábor nových členů

Chlumecký dětský sbor a Chlumecký pěvecký sbor začínají v příštích dnech svoji „výroční“ sozónu. V nastávajícím období je v přípravě zejména výroční koncert k 30 letému působění Chlumeckého dětského sboru a dvacetiletá existence Chlumeckého pěveckého sboru. Přáním všech členů je zejména uskutečnění uměleckého turné do USA v druhé polovině příštího roku.

Chlumecký dětský sbor bude mít svoji první pěveckou zkoušku ve čtvrtek 7. září od 14.30 hodin v hudebně Základní školy Chlumec. Od 14 hodin na stejném místě se mohou hlásit noví zájemci o členství v dětském pěveckém sboru – proběhne nábor nových členů.

Chlumecký pěvecký sbor uskuteční svoji první pěveckou zkoušku ve středu 13. září od 18 hodin v hudebně Základní školy Chlumec. Před touto zkouškou se mohou hlásit noví zájemci o členství v tomto tělese.