Soustředění a vystoupení

Organizace koncertů – listopad a prosinec 2022
Přípravné oddělení Chlumeckého dětského sboru
(„přípravka“) + Chlumecký dětský sbor
Koncerty byly naplánovány tak, aby se jednak vycházelo vstříc městu Chlumec a jednak nedocházelo ke konkrétní kolizi termínů. Aktivity tedy byly konzultovány s vedením ZUŠ Chabařovice a novým vedením města Chlumec.

1. Rozsvícení vánočního stromku v Chlumci – sobota 26. listopadu od 17:30 hodin
První koncert je v rámci akce města Chlumec Rozsvícení vánočního stromku. Původní plánovaný termín byl nakonec změněn tak, aby více vyhovoval obyvatelstvu našeho města – jarmark i další náplň se budou lišit od let minulých (před covidem) v podobě pestřejší nabídky služeb i doprovodného kulturního programu. Navíc nám město vyšlo vstříc, neboť děti nebudou vystupovat venku na náměstí, ale krátký program zazpívají v kostele. Vystoupení tak bude zároveň vhodnou zvukovou zkouškou a “generálkou“ na vánoční koncert, navíc se vyhneme případnému nevlídnému počasí.
Po dohodě s vedením města a vedením ZUŠ Chabařovice je začátek vystoupení stanoven na 17:30 hodin. Děti, které se účastní s „tanečákem“ ZUŠ soutěže Dance of Live ve Cvikově, tak pohodlně stihnou jak pro děti atraktivní rozsvícení vánočního stromu (17:00), tak i následný sraz v kostele.

Sraz v kostele sv. Havla v 17:10 hodin (po rozsvícení vánočního stromku)
Vystoupení v 17:30 hodin – délka koncertu cca 20–25 minut
Repertoár: Stálý repertoár sboru a vánoční koledy. Zpíváme zpaměti, bez desek.
Vstupné: Bez vstupného, zdarma
Nezapomeňte prosím na teplé oblečení, teplou obuv atd.

2. Vánoční koncert v Chlumci – pátek 2. prosince od 16:30 hodin
Koncert tří chlumeckých sborů – „přípravky“, Chlumeckého dětského a Chlumeckého pěveckého sboru. Vystoupení všech účinkujících plánujeme v délce jedné hodiny.

Sraz v hudebně ZŠ Chlumec je stanoven na 15:00 hodin. Dětem bude poskytnuto občerstvení, proběhne generální zkouška. Po 16. hodině odejdeme ze školy do kostela a dojde za účasti všech účinkujících (poměrně hodně…) k nutné zvukové zkoušce. Samotný koncert začíná v 16:30 hodin.
Repertoár: Kompletní repertoár sboru, vánoční koledy s ostatními sbory – bez desek, zpaměti.
Vstupné: Jednotné vstupné 50,- Kč (ze vstupného hradíme dětem dárky)
Opět – nezapomeňte na teplé oblečení, teplou obuv, rukavice, čepici atd.

Advent s Pavlem Šporclem – středa 7. prosince od 18:00 hodin
Koncertu se účastní děti, které zkouší program na koncert v Libouchci
Vystoupení dětí v rámci koncertu Pavla Šporcla „Pocta Paganinimu“, který obsahuje virtuózní skladby pro sólové housle. Koncert bude doplněn o adventní skladby z CD „Vánoce na modrých houslích“, které ze záznamu doprovodí Liverpoolská královská akademie. Zpíváme nacvičované pásmo koled a na závěr koncertu koledu Narodil se Kristus Pán. Sraz před koncertem bude v 15:00 v hudebně ZŠ, do Libouchce odjíždíme sjednaným autobusem v 16:00 hodin na generální zkoušku (16:45 hodin). Samotný koncert začíná v 18:00 hodin. Návrat do Chlumce bude opět objednaným autobusem před 20. hodinou večerní.

Vážení rodiče. Na jednotlivá vystoupení vás srdečně zveme. Snažili jsme se o co nejpřijatelnější termínový kalendář tak, aby děti nebyly přetěžovány, aby měly po náročných přípravách nejenom ony, ale i vy, rodiče, příjemný pocit a potěšení z naší sborové činnosti. Děkujeme vám za spolupráci!

Sbormistři Josef Říha a Ivana Kubíková