Soustředění a vystoupení

SOUSTŘEDĚNÍ PO CHDS – PÁTEK 26. – NEDĚLE 28. KVĚTNA 2023
Propozice ke stažení (Word)
Soustředění Mentaurov PO CHDS 05_2023 (staženo 69× )
Zdravotní dotazník a bezinfekčnost ke stažení (Word)
Dotazník a bezinfekčnost - soustředění POCHDS - Mentaurov 05_2023 (staženo 76× )

Poslední květnový víkend čeká děti z přípravného oddělení Chlumeckého dětského sboru výjezdní soustředění, které připravujeme ve skautské základně na Mentaurově u Litoměřic. K dispozici máme hlavní budovu s klubovnami, jídelnou, pokoji, hřištěm na hry, ohništěm atd. V tomto zařízení uskutečnil náš sbor přes třicet soustředění za posledních 20 let a máme tak s tímto místem velmi dobré zkušenosti. Jsme přesvědčeni, že se dětem soustředění bude líbit a spokojené budou také s doplňkovými činnostmi v podobě společenských a sportovních her. Podobně jako zkoušky, vystoupení či zájezdy jsou soustředění pro členy sboru nezbytná, povinná. Cílem tohoto soustředění je příprava na koncerty v červnu a pro mladší členky CHDS také jedna z posledních intenzivních příprav na zájezd do Francie v červenci tohoto roku.
Rozpočet soustředění (po skončení soustředění je kompletní vyúčtování rodičům k dispozici)
Cena za ubytování činí 130.00 Kč na jeden den, celkem 260.00 Kč
Cena za stravu je přibližně v částce 400,- Kč za celé soustředění (externí dodavatel)
Cena za autobusovou dopravu (celkem cca 8 500,- Kč) činí na jednoho člena sboru cca 260.00 Kč.
Celková cena bez dotace včetně ubytování a stravy dospělého doprovodu je cca 1 000,- Kč.
Cena za soustředění činí za jednu osobu 650,- Kč. Z dotace a sponzorských darů přispíváme každému členovi sboru 350,- Kč. Prosíme, abyste tuto cenu uhradili do pátku 19. května na účet Chlumeckého dětského sboru – bankovní spojení: Poštovní spořitelna ČSOB – číslo účtu 164601283/0300. Uvádějte variabilní symbol 260523.
Nezapomeňte uvést jméno dítěte do zprávy pro příjemce. Můžete využít pro platbu telefonem QR kód.
Odjezd a příjezd ze soustředění
Odjezd do Mentaurova objednaným autobusem bude v pátek 26. května v 16:00 z parkoviště před městským úřadem (KD) v Chlumci. Prosíme, na parkovišti buďte již 15 minut před odjezdem, vybíráme ještě povinnou dokumentaci (viz níže). Z Mentaurova odjíždíme v neděli v 15:30 hod. V Chlumci budeme v cca 16.00 hodin.
Stravování – jídelníček
Stravování dětí odpovídá stravovacím návykům dětí mladšího školního věku, rozhodně budou jídla pestrá a vycházejí vstříc přáním dětí. K dispozici budou pochopitelně vedle hlavních jídel svačiny i druhé večeře. Po celou dobu mají děti k dispozici čaj se šťávou, případně šťávu nebo vodu z kohoutku. Snídaně a svačiny budou připravovány jako obvykle – salám, sýr, pomazánka, máslo, sladké pečivo, cereálie, čaj, kakao, mléko. Jídelníček je sestaven dle momentálně výhodných cen. Nedávejte s sebou dětem nevhodná jídla (brambůrky, instantní polévky, přesolené či více sladké potraviny apod.). Jídla bude opravdu dostatek.
Nutné náležitosti, které musí mít děti s sebou
Před odjezdem autobusu vybíráme povinnou dokumentaci: potvrzení o bezinfekčnosti a vyplněný dotazník (obdržíte – neodevzdávejte dříve), dále kartičku pojištěnce (stačí fotokopie), zdravotní nebo očkovací průkaz. Kartička a průkaz vám budou osobně do rukou vráceny po příjezdu do Chlumce. Nezapomeňte na sborové desky s notami! Nutné je mít na soustředění prostěradlo, spacák a polštářek, na dobu volna doporučujeme omalovánky, četbu, společenské hry apod. Děti s sebou musí mít uzavíratelnou lahev na pití. Nemůžeme ručit za cenné věci, které si děti berou na vlastní zodpovědnost (přehrávače, notebooky, tablety, řetízky, náramky z drahých kovů apod.). Rozhodně nepatří na soustředění nebezpečné předměty (ostré nůžky, nože, skleněné lahve atd.). Protože chystáme tradiční společenské hry, děti ať nezapomenou na psací potřeby, pastelky, případně fixy. Přejeme si i příznivé počasí, chystáme tedy i sportovní hry v exteriéru budovy – nezapomeňte tedy na teplejší oblečení, sportovní obuv, dále přezůvky, oblečení „na doma“, hygienické potřeby. V případě, že dítě užívá pravidelně léky, je nutné tuto skutečnost zaznamenat v dotazníku včetně alergií a dalších potřebných informací. Léky je nutné před odjezdem odevzdat – dítě nesmí mít léky u sebe. Za jejich podávání ručí pověřená dospělá osoba.
Pedagogický dozor
Tradičně se o děti budou starat a celou akci zajišťovat vedle sbormistrů také osvědčení a zkušení „vedoucí“, kteří již s námi na soustředění vyjížděli (Ing. Jan Chvátal, Jan Kubík, DiS.)  Jsme rádi, že z pedagogů ZŠ Chlumec bude přítomna paní učitelka Mgr. Pavlína Čejková. Případné lékařské ošetření je zajištěno v Litoměřicích.
Další informace
Kontaktní telefon: 910 122 746. Informace o průběhu soustředění budou na našich stránkách (Facebook – www.facebook.com/groups/chlumeckysbor). Na Mentaurově máme k dispozici i vlastní připojení na internet. Soustředění je organizováno Chlumeckým dětským sborem, spolkem – ne tedy Základní školou Chlumec. Přesto se řídí všemi bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami dle Vyhlášky MZ o ozdravných pobytech. Nakládání s osobními údaji (GDPR) je v souladu s obecným nařízením EU 2016/679. Podobně jako u ostatních soustředění či zájezdů jsou veškeré finanční příjmy a výdaje vedeny v účetnictví a doklady (kompletní vyúčtování) jsou rodičům kdykoliv k dispozici.
Děkujeme rodičům a dětem za spolupráci!
Ivana Kubíková a Josef Říha, sbormistři

INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ, KONCERTY V ČERVNU A JINÁ SDĚLENÍ

  1. Pěvecké soustředění je přizpůsobeno věku dětí. Zkoušky jsou vhodně doplňovány dalšími činnostmi formou společenských her, nechybí volné chvíle, čas na oddych. Zejména nejmenším je věnována zvýšená péče po celý den. Je-li vhodné počasí, množství dalších aktivit probíhá i v exteriéru budovy.
  2. Stravování řešíme tentokrát externím dodavatelem. S takovou možností máme velmi dobrou zkušenost. Vybíráme a objednáváme oblíbená jídla: Smažený kuřecí řízek s bramborem (okurka, červená řepa), masové kuličky z mletého masa v rajské omáčce s těstovinami, vepřo – knedlo – zelo a karbanátek s bramborovou kaší (okurkový salát). Z polévek bude k dispozici hrachová polévka se smaženou houskou a domácí kuřecí vývar se zeleninou a zavářkou (písmenka). K svačinám nebude chybět ovoce, pečivo, pomazánky, sladké pečivo, jogurt. Snídaně je formou „bufetu“ – k dispozici jak pečivo, máslo, salám, sýr, tak i cereálie s mlékem. K pití je k dispozici po celý den teplý čaj, dětem můžeme připravit na přání i šťávu. Tzv. druhé večeře jsou samozřejmostí – obvykle si děti přejí loupák, rohlík či tatranku apod. – jídla bude (jako vždy) opravdu dostatek.

Pokud mají děti specifickou stravu (nařízená dieta, alergie na určité potraviny), je potřebné tuto skutečnost uvést v dotazníku. Doporučení či nařízení lékaře pochopitelně respektujeme a stravu pro dítě uzpůsobíme požadavkům. Velmi (opět) uvítáme, pokud poskytnete dětem vaše vlastní výrobky, které dáme k snídaním či svačinám (bábovky, řezy, jiné sladké výrobky). Děti jsou v takovém případě vždy nadšené 😊.

  1. Telefonní čísla na sbormistry máte obvykle uložené v telefonu. Doporučujeme využít v případě dotazu či jiné okolnosti telefonní číslo (normální sazba) 910 122 746. Pokud bude zvonit tento telefon, víme, že volá někdo z rodičů a hovor je tak důležitý.
  2. Během soustředění bude probíhat také docvičování repertoáru Chlumeckého dětského sboru, kterým se „hlavní“ sbor bude prezentovat na zájezdu ve Francii. Nacvičované skladby jsou vícehlasé, pro děti z 1. stupně náročné. S dětmi mladšího školního věku je nutné určité pasáže náročnějších kompozic (např. od G. F. Händela Hallelujah z oratoria Mesiáš) v klidu docvičit tak, aby na červnových zkouškách již probíhala pouze finální příprava koncertních vystoupení včetně dramaturgie apod.
  3. S osobními daty, které uvedete v dotazníku, nakládáme podle stávajících legislativních norem (GDPR). Datumy narození, jména dětí i rodičů včetně telefonních čísel a adres jsou zpracovávány elektronicky a uloženy na zabezpečeném serveru. Písemné dotazníky a bezinfekčnosti uchováváme dle zákona ještě 6 měsíců po skončení akce v archivu a poté provedeme jejich skartaci. Po příjezdu zpět do Chlumce vracíme zdravotní průkaz a kartičku pojištěnce rodičům do vlastních rukou. Nezapomeňte si u nás tyto náležitosti převzít.
  4. LETNÍ CHLUMECKÝ TÁBOR 2023 je beznadějně obsazen, bohužel dalším zájemcům již nemůžeme vyjít vstříc.
  5. Termíny koncertů. V měsíci červnu mají děti z přípravného sboru dvě vystoupení. První je v rámci letité akce pod názvem Noc kostelů. Koncert proběhne v pátek 2. června navečer. V kostele sv. Havla děti předvedou kompletní repertoár, který se za celý školní rok naučily. Očekáváme komornější prostředí (v obecenstvu především rodiče), proto nebude vystoupení i z důvodů rozpočtu spolku tentokrát zvučeno. Společně s „přípravkou“ zpívá i Chlumecký dětský sbor. Dalším veřejná prezentace přípravného oddělení je krátké vystoupení v rámci akademie ZŠ Chlumec, která se uskuteční ve čtvrtek 15. června. Na obě vystoupení obdrží děti a rodiče upřesňující podrobné pokyny.
  6. Všechny písně z našeho repertoáru jsou zveřejněny na našich webových stránkách www.chds.cz (Přípravný sbor CHDS – Podklady ke zkouškám). Tyto skladby lze přehrát, vodítkem pro děti je svislá zelená linka v partituře. Níže pod partiturou je ovládání (play, stop atd.). Přehrávání skladeb je uzpůsobeno jak pro mobilní telefony či tablety, tak i pro klasické desktopové aplikace na PC nebo MAC. Noty bohužel nelze stahovat z důvodu ochrany autorských práv. Na těchto stránkách jsou zveřejňovány i základní informace, můžete zde i nalézt ke stažení tyto propozice spolu s dotazníkem a bezinfekčností (Přípravný sbor CHDS – Soustředění a vystoupení).
  7. Velmi děkujeme drtivé většině rodičů za výbornou spolupráci! Jsme rádi, že naší činnosti aktivně napomáháte jednak vy, jednak vedení a pedagogové ZŠ Chlumec a také samotné město Chlumec (jak vedení, tak i zastupitelstvo). U některých jedinců máme žel jediný problém, který je však velmi důležitý. Velmi vás, rodiče, žádáme, abyste případné absence dětí na zkouškách oznamovali s předstihem, předem. Opravdu není v našich silách zjišťovat u třídních učitelů, které děti chybějí či odešly během výuky domů. O chybějících dětech tak nemáme žádnou informaci a samotné zkoušky jsou narušovány zbytečným telefonováním či psaním zpráv, kde vlastně děti jsou. Prosíme, mějte toto na paměti a odůvodněné absence pište formou SMS na tel. čísla sbormistrů, případně na e-mail chds@chds.cz nebo přímo ze stránek www.chds.cz (kontakt). Děkujeme!