Propozice LCHT 2023

Stránky pro Letní chlumecký tábor 2024 jsou zde: ODKAZ

Propozice LCHT 2023

Ke stažení ve formátu Word
Propozice LCHT 2023 Word (staženo 554× )
Ke stažení ve formátu pdf
Propozice LCHT 2023 pdf (staženo 556× )

Dotazník a bezinfekčnost LCHT 2023

Ke stažení ve formátu Word
Dotazník a bezinfekčnost LCHT 2023 (staženo 117× )

Propozice pro Letní chlumecký tábor 2023

Vážení rodiče. Připravili jsme v nadstandardním prostředí rekreačního střediska Herberk Ferdinanda Dobrotivého ve Sloupu v Čechách další ročník letního tábora, který, věřme, vaše děti určitě potěší a zaujme. Program i přes neustálé zdražování služeb a potravin jsme nakonec jednak zachovali, jednak oproti minulým ročníkům znovu obohatili o určité aktivity. Díky dotaci města Chlumec a sponzorským příspěvkům jsme tak opět zajistili výjezdy do Německa (aquapark Mariba v Neustadtu a bazénový areál v Obercunnersdorfu), další výlet s bohatším programem je do místních skláren a jsme rádi, že je přístupný i nedaleký Radvanecký rybník s pláží a místními službami. Konečný – věřme pro děti atraktivní – program zveřejníme na našich webových  stránkách (chds.cz) počátkem června.

Organizační zabezpečení: LCHT 2023 bude opět v rámci legislativních norem tábor podlimitní, počítáme s účastí nejvýše 28 dětí. Tábor tedy bude organizován jako „Jiná podobná akce pro děti“    ve věku 7 – 15 let, která probíhá v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví. Řídíme se tedy kompletně § 8 až § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. O děti se budou starat výhradně osoby plnoleté, proškolené a procházející zdravotní prohlídkou. Z dětí upřednostňujeme účastníky minulých táborů a členy chlumeckých sborů. Dopravu na výlety máme sjednanou u společnosti Eurodopravabus z České Lípy (výlety).

Termín LCHT: 13. července až 23. července 2023 (čtvrtek–neděle).

Sraz a odjezd účastníků tábora před odjezdem: Ve čtvrtek 13. července ve 13:30 hodin u vstupní haly Kulturního domu Chlumec. Proběhne klasický zdravotní filtr a vybereme povinnou dokumentaci: Potvrzení o zdravotní způsobilosti, bezinfekčnost, zdravotní dotazník, průkaz (kartičku) pojištěnce, zdravotní nebo očkovací průkaz, pas nebo občanský průkaz (výjezd do SRN). Formulář přihlášky s GDPR, bezinfekčnosti a dotazníku obdržíte elektronickou poštou a bude k dispozici ke stažení z našich stránek chds.cz. Písemnou přihlášku a souhlas s nakládáním s osobními údaji odevzdáváte předem. Potvrzení o zdravotní způsobilosti (vydává pediatr) nemusí být z letošního roku, postačí jeho dvouletá platnost. Pozor na dovolenou dětského lékaře, náhradní dětský lékař toto potvrzení určitě nevydá. Bez uvedené povinné dokumentace nemůže dítě tábor absolvovat!

Příjezd z tábora: V neděli 23. července ve 12:00 hodin na parkoviště u Kulturního domu (MÚ) Chlumec.

Pořadatel tábora: Chlumecký dětský sbor, spolek (www.chds.cz), IČO: 63153793.

Kontaktní telefony: +420 776 786 030 (hlavní pořadatel – Mgr. Josef Říha – prosím díky pracovnímu vytížení o SMS – budete kontaktováni), případně +420 725 322 875. S dotazy nás kontaktujte na číslo 910 122 746 (telefonní spojení na hlavního vedoucího).

E-mail: lcht@chds.cz, kontaktní formulář ze stránek chds.cz: https://www.chds.cz/kontakt/.

Internetové stránky tábora: https://www.chds.cz/tabor a na Facebooku (je nutné zažádat o členství) https://www.facebook.com/groups/199435256785352/.

Adresa na tábor: Letní chlumecký tábor, jméno a příjmení dítěte, Herberk Ferdinanda Dobrotivého, Lesní ulice 205, 471 52 Sloup v Čechách.

Ubytování: Dvou, čtyř, pěti a šesti lůžkové pokoje (nejvyšší kapacita 28 dětí), lůžkoviny k dispozici.

Hlavní vedoucí: Mgr. Josef Říha, pedagog, sbormistr chlumeckých sborů. Zástupce hlavního vedoucího: Mgr. Ivana Kubíková, pedagog, sbormistryně chlumeckých sborů.

Oddíloví vedoucí: Proškolení a zkušení táboroví vedoucí z řad pedagogů, studentů vysokých škol, proškolený zdravotník (certifikace jak u vedoucích, tak i u zdravotníka). Všechen personál se stará o děti za základě dobrovolnických smluv – bez úplaty.

Cena: 5 500,- Kč. V ceně je 5 x denně strava + případné 2. večeře, doprava, vstupy, odměny pro děti, pojištění, zdravotní zabezpečení atd. Po dětech žádné finance za služby již nepožadujeme. Tábor je dotován z rozpočtu spolku Chlumecký dětský sbor (příspěvek od města Chlumec) a ze sponzorských darů. Platby proveďte převodem na účet 164601283/0300 – var. symbol 13072022, do zpráv pro příjemce uvádějte jméno dítěte. Pokud bude hradit pobyt dítěte zaměstnavatel jednoho z rodičů – viz platba ze sociálního fondu. Od rodičů vyžadujeme zálohovou platbu, kterou definitivně přihlásíte vaše dítě na tábor. Její výše činí 1 000,- Kč a je nutné ji uhradit do konce měsíce března. Zbylou částku 4 500,- Kč je nutné uhradit do pátku 16. června. Máte možnost platit i formou splátek – eventuality zvolíte při vyplňování písemné přihlášky.

Platba ze sociálního fondu zaměstnavatele (FKSP apod.): Kontaktujte hlavního vedoucího Mgr. Josefa Říhu telefonicky (SMS) nebo lépe prostřednictvím elektronické pošty (lcht@chds.cz), faktura bude zaměstnanci zaslána po obdržení nutných informací (adresa, IČO atd.).

Návštěvy rodičů: Návštěvy nejsou omezovány, je však nutné předem uvědomit pořadatele.

Kapesné: Je pouze na vůli rodičů. Dětem bude umožněn nákup v místním středisku. Další spíše dle možností. Počítáme i s dovozem nákupů dětem do tábora. Doporučujeme, aby si děti uschovaly své finance u vedoucích. Můžete tak učinit již při odjezdu, kdy finance (ne drobné) předáte určenému vedoucímu v nezalepené obálce. Dětem v případě jejich potřeby budeme peníze vydávat. Protože jedeme na výlety do Německa, doporučujeme 5,- až 10,- euro na občerstvení.

Stravování: 5 x denně, dostatek jídla je samozřejmost stejně jako dodržování pitného režimu, k dispozici na přání druhé večeře. Teplá jídla (obědy) zajišťuje externí dodavatel, vlastními silami připravujeme ostatní stravu včetně večeře. Sortiment je opravdu bohatý – necháme mnoho potravin vybrat samotné děti, velmi dobře spolupracujeme s pekárnou JIPEK v České Lípě, která denně přiváží čerstvé pečivo.

Cenné předměty: Děti si berou cenné předměty (řetízky, fotoaparáty, mob. telefony, sluchátka atd.) na vlastní zodpovědnost. Za jejich ztrátu nezodpovídáme.

Pojištění: Děti jsou během pobytu i cesty pojištěny standardním pojištěním pro pobyty dětí na táborech (ztráty, poškození věci z nedbalosti). Pojištění máme výhodně sjednáno prostřednictvím České rady dětí a mládeže. Úrazové pojištění sjednáváme nadstandardně při výjezdech do Německa.

Nezapomeňte s sebou: Hygienické potřeby, plavky, sportovní oblečení a obuv, teplé oblečení, holínky, přezůvky, slušný oblek a baťůžek (na výlety), pokrývku hlavy, psací potřeby. Nutná je lahev na pití (pevnější – plastová). Ručníků doporučujeme vzhledem k plánovaným návštěvám bazénů a Radvaneckého rybníka více. Dětem v případě potřeby ručníky vypereme (k dispozici jsou v ubytovacím zařízení dvě pračky). Pozor na plavky u chlapců, některé „dosti dlouhé“ bermudy v krytých bazénech nevidí rádi.

Neberte s sebou: Nože a jiné nebezpečné předměty, drahou techniku a jiné cennosti, energetické nápoje, nevhodné potraviny jako brambůrky apod.

Věková hranice: Tábora se mohou zúčastnit děti ze ZŠ, maximální věková hranice je v tomto roce do 15 let. Výjimku mají starší členové spolku – sboru, kteří mohou vyjet jako praktikanti.

Děti obdrží: Záleží na sponzorských darech. Samozřejmostí jsou diplomy a drobné odměny (sladkosti) či upomínkové předměty, ze sklárny AJETO si děti na památku přivezou vlastní výrobek.

Případné dotazy: Telefonicky na čísle 910 122 746 (normální tarif na pevnou linku) nebo pište e-mail na adresu lcht@chds.cz, můžete využít i přímý kontakt ze stránek www.chds.cz.

Děkujeme vám, rodičům, za vaši spolupráci. Pevně věříme, že se vašim dětem bude na táboře líbit a pobyt v Herberku, okolí i na výletech jim přinese mnoho zážitků.

Josef Říha, Ivana Kubíková a oddíloví vedoucí