Monthly Archives: Září 2023

Nábor do přípravného oddělení a začátek zkoušek CHDS

Od začátku září spolu se za začátkem školního roku probíhá nábor dětí I. až III. ročníků ZŠ do přípravného oddělení Chlumeckého dětského sboru. Nábor probíhá až do konce září. Zájemci se mohou přihlásit před zkouškou přípravného oddělení (od 13:30 hodin) v hudebně ZŠ Chlumec. Pokud dítě dochází do školní družiny ZŠ Chlumec, je nutné docházku do sboru příslušné vychovatelce nahlásit.
Zkoušky Chlumeckého dětského sboru, které začínají ve čtvrtek 14. září, začínají vždy v 17:30 hodin. Zájemci o členství v tomto tělese se mohou hlásit rovněž před pěveckou zkouškou v hudebně ZŠ Chlumec.