Soustředění a vystoupení

SOUSTŘEDĚNÍ CHDS – ČTVRTEK 16. BŘEZNA AŽ NEDĚLE 19. BŘEZNA 2017

PROPOZICE
Propozice ve formátu word:
Stahuj
Dotazník a bezinfekčnost ve formátu word:
Stahuj
Doplnění propozic ve formátu word:
Stahuj

V měsíci březnu jsme pro děti – členy Chlumeckého dětského sboru – opět připravili pěvecké soustředění ve skautské základně na Mentaurově. Před dětmi jsou v dubnu, květnu a červnu vystoupení se zahraničními tělesy (jednou z Austrálie a dvakrát z USA) i lokální koncerty. Plánované soustředění je proto pro všechny členy nezbytné.

Rozpočet soustředění

  1. Cena za ubytování v zimních měsících činí 100,- Kč na jeden den
  2. Celková cena za ubytování činí 300,- Kč
  3. Cena za stravu je přibližně v částce 50,- Kč denně
  4. Celková cena za stravování činí cca 150,- Kč
  5. Jiné náklady – např. doplnění lékárny, odměny za soutěže či jiné další výdaje jsou hrazeny z rozpočtu sboru. Cena za soustředění činí za jednu osobu 500,- Kč. Prosím, abyste tuto cenu uhradili do termínu soustředění na účet Chlumeckého dětského sboru: 164601283/0300. Uvádějte variabilní symbol 032017. Nezapomeňte uvést jméno dítěte do zprávy pro příjemce. Opět se můžeme ve výjimečných případech domluvit na odkladu části platby.

Odjezd a příjezd ze soustředění

Odjezd do Mentaurova bude ve čtvrtek 16. března v 16 hodin od KD Chlumec. Čtvrteční pěvecká zkouška od 14 hodin pochopitelně odpadá. Prosíme, před kulturním domem buďte již před 16. hodinou. Děti jsou dopravovány do Mentaurova a zpět s pomocí rodičů – automobily. Je vhodné, abyste si domluvili společné skupinky tak, aby nemuseli vyjíždět všichni rodiče. Trasa je dlouhá cca 25 km (Chlumec – Ústí nad Labem – Sebuzín – na kruhovém objezdu směr Tlučeň – za cca 5 km odbočka vlevo směr Lbín – Mentaurov). Skautská ubytovna je naproti chatovému táboru, který uvidíte po levé straně.

Z Mentaurova je odjezd stanoven na neděli v 11 hodin. Opět děti odvážejí rodiče.

Stravování – jídelníček

Stravování dětí odpovídá ceně, rozhodně budou jídla pestrá a vycházejí vstříc stravovacím návykům většiny dětí. K dispozici budou pochopitelně vedle hlavních jídel svačiny i druhé večeře. Po celou dobu mají děti k dispozici čaj se šťávou. Snídaně a svačiny budou připravovány jako obvykle – salám, sýr, pomazánka, máslo, sladké pečivo, čaj, kakao. Jídelníček je sestaven dle momentálně výhodných cen. Nezapomeňte dětem (dochází-li do školní jídelny) na pátek odhlásit oběd. Nedávejte s sebou dětem nevhodná jídla (brambůrky, instantní polévky, přesolené či více sladké potraviny apod.).

Nutné náležitosti s sebou

S sebou nezapomeňte potvrzení o bezinfekčnosti, vyplněný dotazník (opět – ale věřte, je to nutné…), kartičku pojištěnce (stačí fotokopie), zdravotní nebo očkovací průkaz, sborové desky a noty. Dále je nutné mít na soustředění prostěradlo, spacák a polštářek, na dobu volna doporučuji četbu, společenské hry apod. Nemůžeme ručit za cenné věci, které si děti berou na vlastní zodpovědnost (přehrávače, notebooky, tablety, řetízky, náramky z drahých kovů apod.). Rozhodně nepatří na soustředění nebezpečné předměty (ostré nůžky, nože, skleněné lahve atd.) a byť nejde o případ dětí ze sboru, jsem nucen uvést i tabákové výrobky a alkohol. Protože chystáme tradiční společenské hry, děti ať nezapomenou na psací potřeby, pastelky, případně fixy. Dětem můžeme promítat filmy pomocí projektoru – děti je mohou vzít s sebou  na paměťovém médiu. Prosím – ne však filmy nevhodné… V této době již bývá na Mentaurově sníh – proto je důležité mít s sebou teplé oblečení, rukavice, šálu, čepici nebo bundu s kapucí, zimní obuv, přezůvky, dále také oblečení na doma, hygienické potřeby. V případě, že dítě užívá pravidelně léky, je nutné tuto skutečnost zaznamenat v dotazníku včetně alergií a dalších potřebných informací.

Pedagogický dozor

Již tradičně se o děti budou starat vedle pedagogů – sbormistrů starší členové Chlumeckého pěveckého sboru a rovněž studenti vysokých škol (studenti PF UJEP). Případné lékařské ošetření je zajištěno v Litoměřicích. Děti mladšího školního věku (I. a II. ročníky) budou mít určeny zvlášť vychovatelku s patřičnými zkušenostmi.

Další informace

Kontaktní telefon: 776786030 (Josef Říha) nebo 604603266 (Ivana Vodňanská). Pište, prosíme, SMS – budete kontaktováni. Informace o průběhu soustředění budou na našich stránkách www.chds.cz. Po celou dobu soustředění mají děti k dispozici internet pomocí Wi-Fi připojení ve společenské místnosti. Soustředění je organizováno Chlumeckým dětským sborem, zapsaným spolkem – ne tedy Základní školou Chlumec. Přesto se řídí všemi bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami dle Vyhlášky MZ o ozdravných pobytech. Podobně jako u ostatních soustředění či zájezdech jsou výdaje vedeny v účetnictví a doklady jsou rodičům kdykoliv k dispozici.

Návštěvy či pomoc rodičů s přípravou stravy jsou pochopitelně vítány, do Mentaurova zavítejte kdykoliv!

Děkujeme všem členům a rodičům za spolupráci!
Josef Říha a Ivana Vodňanská, sbormistři