Soustředění a vystoupení

SOUSTŘEDĚNÍ CHDS – ČTVRTEK 29. LISTOPADU AŽ NEDĚLE 2. PROSINCE 2018

Propozice ke stažení – formát Word
Stahuj
Bezinfekčnost a dotazník ke stažení – formát Word
Stahuj

Další pěvecké soustředění se uskuteční v uvedeném termínu opět ve skautské základně na Mentaurově. Dlouhodobé přípravy na koncertní zájezd do Francie a blížící se vánoční koncerty jsou hlavním tématem nácviků skladeb, které jednak musíme zopakovat a jednak „dotáhnout“ do koncertního předvedení.

Rozpočet soustředění

Cena za ubytování činí 110.00 Kč na jeden den, celkem 330.00 Kč
Cena za stravu je přibližně v částce 50,- Kč denně, celkem cca 120.00 Kč
Cena za dopravu činí na jednoho člena sboru cca 200.00 Kč
Jiné náklady – např. doplnění lékárny, odměny za soutěže, spotřební materiál, ubytování dospělých či jiné další výdaje včetně deficitu jsou hrazeny z rozpočtu sboru. Cena za soustředění byla stanovena za jednu osobu na 500,- Kč. Prosím, abyste tuto cenu uhradili do termínu soustředění na účet Chlumeckého dětského sboru – bankovní spojení: 164601283/0300. Uvádějte variabilní symbol 291118. Nezapomeňte uvést jméno dítěte do zprávy pro příjemce. Opět se můžeme s rodiči ve výjimečných případech domluvit na odkladu části nebo celé platby.

Odjezd a příjezd ze soustředění (změna – doprava autobusem tam i zpět, čas odjezdu)

Odjezd do Mentaurova objednaným autobusem (autobusová doprava Tomáš Višňák) bude ve čtvrtek 29. listopadu v 18:30 z parkoviště u kostela sv. Havla v Chlumci. Čtvrteční pravidelná pěvecká zkouška pochopitelně odpadá. Prosíme, na parkovišti u kostela buďte již před odjezdem, nejlépe v 18:20 hodin, vybíráme ještě povinnou dokumentaci. Z Mentaurova je odjezd stanoven na neděli v 10.30 hodin – jedeme opět objednaným autobusem, na parkovišti u kostela budeme po 11. hodině.

Stravování – jídelníček

Stravování dětí odpovídá ceně, rozhodně budou jídla opět pestrá a vycházejí vstříc stravovacím návykům většiny dětí. K dispozici budou pochopitelně vedle hlavních jídel svačiny i druhé večeře. Po celou dobu mají děti k dispozici čaj se šťávou. Snídaně a svačiny budou připravovány jako obvykle – salám, sýr, pomazánka, máslo, sladké pečivo, čaj, kakao. Jídelníček je sestaven dle momentálně výhodných cen (nakupujeme i v SRN…). Nezapomeňte dětem (dochází-li do školní jídelny) na pátek odhlásit oběd. Nedávejte s sebou dětem nevhodná jídla (brambůrky, instantní polévky, přesolené či více sladké potraviny apod.). UPOZORNĚNÍ: Ve čtvrtek nevaříme, děti se tedy navečeří ještě doma. Případná druhá „lehčí“ večeře bude samozřejmě k dispozici.

Nutné náležitosti s sebou

S sebou nezapomeňte potvrzení o bezinfekčnosti, vyplněný dotazník (opět…, je to však nutné), kartičku pojištěnce (stačí fotokopie), zdravotní nebo očkovací průkaz, sborové desky a noty. Dále je nutné mít na soustředění prostěradlo, spacák a polštářek, na dobu volna doporučuji četbu, společenské hry apod. Nemůžeme ručit za cenné věci, které si děti berou na vlastní zodpovědnost (přehrávače, notebooky, tablety, řetízky, náramky z drahých kovů apod.). Rozhodně nepatří na soustředění nebezpečné předměty (ostré nůžky, nože, skleněné lahve atd.). Protože chystáme tradiční společenské hry, děti ať nezapomenou na psací potřeby, pastelky, případně fixy. Můžeme promítat pomocí projektoru i filmy – zájemci je mohou vzít s sebou na paměťovém médiu. Prosím – ne však filmy nevhodné… Očekáváme zimní počasí, pohyb v exteriéru budovy nebude velký – přesto nezapomeňte na teplé oblečení, zimní obuv, čepici, šálu, rukavice. Dále je nutné mít přezůvky, oblečení „na doma“, hygienické potřeby, velmi doporučuji a uvítám u každého dítěte uzavíratelnou lahev na pití. V případě, že dítě užívá pravidelně léky, je nutné tuto skutečnost zaznamenat v dotazníku včetně alergií a dalších potřebných informací.

Pedagogický dozor

Již tradičně se o děti budou starat vedle sbormistra také starší členové Chlumeckého pěveckého sboru a rovněž studenti vysokých škol (studenti PF UJEP). Případné lékařské ošetření je zajištěno v Litoměřicích. Děti mladšího školního věku budou mít určeny zvlášť vychovatelku (vedoucí) s patřičnými zkušenostmi.

Další informace

Kontaktní telefon: 776786030 (Josef Říha) nebo 739927170. Pište, prosím, SMS – budete kontaktováni. Informace o průběhu soustředění včetně fotografií budou na našich stránkách na Facebooku (www.facebook.com/groups/chlumeckysbor/). Po celou dobu soustředění mají děti k dispozici internet pomocí Wi-Fi připojení ve společenské místnosti. Soustředění je organizováno Chlumeckým dětským sborem, spolkem – ne tedy Základní školou Chlumec. Přesto se řídí všemi bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami dle Vyhlášky MZ o ozdravných pobytech. Nakládání s osobními údaji (GDPR) je v souladu s obecným nařízením EU 2016/679. Podobně jako u ostatních soustředění či zájezdů jsou veškeré finanční příjmy a výdaje vedeny v účetnictví a doklady jsou rodičům kdykoliv k dispozici.

Návštěvy či pomoc rodičů s přípravou stravy jsou pochopitelně vítány, do Mentaurova zavítejte kdykoliv!

Děkujeme všem členům a rodičům za spolupráci!

Josef Říha, sbormistr