Soustředění a vystoupení

SOUSTŘEDĚNÍ CHDS – ČTVRTEK 4. ŘÍJNA AŽ NEDĚLE 7. ŘÍJNA 2018
Propozice ke stažení – formát Word
Stahuj
Bezinfekčnost a dotazník ke stažení – formát Word
Stahuj

V měsících říjnu a listopadu jsme pro děti – členy Chlumeckého dětského sboru – opět připravili pěvecká soustředění ve skautské základně na Mentaurově. Náš sbor chystá jednak vánoční koncerty, jednak se dlouhodobě připravuje na zahraniční zájezd. 🙂 Plánované soustředění je pochopitelně pro všechny členy opravdu nezbytné.

Rozpočet soustředění
Cena za ubytování činí 110.00 Kč na jeden den, celkem 330.00 Kč
Cena za stravu je přibližně v částce 50,- Kč denně, celkem cca 150.00 Kč
Cena za dopravu činí na jednoho člena sboru cca 100.00 Kč
Jiné náklady – např. doplnění lékárny, odměny za soutěže, spotřební materiál, ubytování dospělých či jiné další výdaje jsou hrazeny z rozpočtu sboru. Cena za soustředění činí za jednu osobu 500,- Kč. Prosím, abyste tuto cenu uhradili do termínu soustředění na účet Chlumeckého dětského sboru – bankovní spojení: 164601283/0300. Uvádějte variabilní symbol 41018. Nezapomeňte uvést jméno dítěte do zprávy pro příjemce. Opět se můžeme s rodiči ve výjimečných případech domluvit na odkladu části nebo celé platby.

Odjezd a příjezd ze soustředění

Odjezd do Mentaurova objednaným autobusem (autobusová doprava Tomáš Višňák) bude ve čtvrtek 4. října v 16:00 z parkoviště u kostela sv. Václava v Chlumci. Čtvrteční pravidelná pěvecká zkouška pochopitelně odpadá. Prosíme, před kulturním domem buďte již před 16. hodinou, nejlépe v 15:45 hodin, vybíráme ještě povinnou dokumentaci. Děti jsou přepravovány z Mentaurova zpět do Chlumce za pomoci rodičů – automobily. Je vhodné, abyste si domluvili společné skupinky tak, aby nemuseli vyjíždět všichni rodiče. Trasa je dlouhá cca 25 km (Chlumec – Ústí nad Labem – Sebuzín – na kruhovém objezdu směr Tlučeň – za cca 5 km odbočka vlevo směr Lbín – Mentaurov). Skautská ubytovna je naproti chatovému táboru, který uvidíte po levé straně. Z Mentaurova je odjezd stanoven na neděli v 10.30 hodin.

Stravování – jídelníček

Stravování dětí odpovídá ceně, rozhodně budou jídla opět pestrá a vycházejí vstříc stravovacím návykům většiny dětí. K dispozici budou pochopitelně vedle hlavních jídel svačiny i druhé večeře. Po celou dobu mají děti k dispozici čaj se šťávou. Snídaně a svačiny budou připravovány jako obvykle – salám, sýr, pomazánka, máslo, sladké pečivo, čaj, kakao. Jídelníček je sestaven dle momentálně výhodných cen (nakupujeme i v SRN…). Nezapomeňte dětem (dochází-li do školní jídelny) na pátek odhlásit oběd. Nedávejte s sebou dětem nevhodná jídla (brambůrky, instantní polévky, přesolené či více sladké potraviny apod.).

Nutné náležitosti s sebou

S sebou nezapomeňte potvrzení o bezinfekčnosti, vyplněný dotazník (opět…, je to ale nutné…), kartičku pojištěnce (stačí fotokopie), zdravotní nebo očkovací průkaz, sborové desky a noty. Dále je nutné mít na soustředění prostěradlo, spacák a polštářek, na dobu volna doporučuji četbu, společenské hry apod. Nemůžeme ručit za cenné věci, které si děti berou na vlastní zodpovědnost (přehrávače, notebooky, tablety, řetízky, náramky z drahých kovů apod.). Rozhodně nepatří na soustředění nebezpečné předměty (ostré nůžky, nože, skleněné lahve atd.). Protože chystáme tradiční společenské hry, děti ať nezapomenou na psací potřeby, pastelky, případně fixy. Dětem můžeme promítat filmy pomocí projektoru – děti je mohou vzít s sebou na paměťovém médiu. Prosím – ne však filmy nevhodné… Očekáváme ještě příznivé počasí, chystáme tedy i sportovní hry v exteriéru budovy – přesto nezapomeňte i na teplejší oblečení, sportovní obuv, dále přezůvky, oblečení „na doma“, hygienické potřeby. V případě, že dítě užívá pravidelně léky, je nutné tuto skutečnost zaznamenat v dotazníku včetně alergií a dalších potřebných informací.

Pedagogický dozor

Již tradičně se o děti budou starat vedle sbormistra také starší členové Chlumeckého pěveckého sboru a rovněž studenti vysokých škol (studenti PF UJEP). Případné lékařské ošetření je zajištěno v Litoměřicích. Děti mladšího školního věku budou mít určeny zvlášť vychovatelku (vedoucí) s patřičnými zkušenostmi.

Další informace

Kontaktní telefon: 776786030 (Josef Říha) nebo 739927170. Pište, prosíme, SMS – budete kontaktováni. Informace o průběhu soustředění budou na našich stránkách www.chds.cz. Po celou dobu soustředění mají děti k dispozici internet pomocí Wi-Fi připojení ve společenské místnosti. Soustředění je organizováno Chlumeckým dětským sborem, spolkem – ne tedy Základní školou Chlumec. Přesto se řídí všemi bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami dle Vyhlášky MZ o ozdravných pobytech. Nakládání s osobními údaji (GDPR) je v souladu s obecným nařízením EU 2016/679. Podobně jako u ostatních soustředění či zájezdů jsou veškeré finanční příjmy a výdaje vedeny v účetnictví a doklady jsou rodičům kdykoliv k dispozici.

Návštěvy či pomoc rodičů s přípravou stravy jsou pochopitelně vítány, do Mentaurova zavítejte kdykoliv!

Děkujeme všem členům a rodičům za spolupráci!

Josef Říha, sbormistr