Soustředění a vystoupení

SOUSTŘEDĚNÍ Chlumeckého dětského sboru – čtvrtek 22. až neděle 25. února 2024
Popozice ke stažení:

Soustředění CHDS - únor - Sněžník (Word) (staženo 99× )
Soustředění CHDS - únor - Sněžník (PDF) (staženo 95× )
Povinná dokumentace ke stažení:
Dotazník a bezinfekčnost CHDS-S-02-2024-Sněžník-Word (staženo 93× )
Dotazník a bezinfekčnost CHDS-S-02-2024-Sněžník-PDF (staženo 87× )
Poprvé se v letošním roce uskuteční výjezdové pěvecké soustředění. Znovu vyjíždíme do objektu, který je v blízkém okolí a nabízí patřičné a naší práci ulehčující služby. Jde tedy opět o penzion U lesa, který je součástí penzionu Hraniční bouda na Děčínském Sněžníku. K dispozici jsou dvě společenské místnosti, TV, připojení na internet, standardně vybavené pokoje se sociálním zařízením, k dispozici také lůžkoviny. Podrobné informace naleznete na webu: www.penzion-ulesa.cz .
Cena za soustředění – rozpočet, příspěvek města Chlumec a sponzorů
Cena za celé soustředění je 800,- Kč (plná penze, ubytování, doprava, služby). Začínáme ve čtvrtek večeří, končíme v neděli obědem, zajištěny jsou svačiny, pitný režim a případné druhé večeře. Platbu proveďte do středy 21. února na účet sboru 164601283/0300. Zadejte variabilní symbol 220224. Nezapomeňte uvést jméno dítěte do zprávy pro příjemce.
Ubytování se stravou stojí za celý pobyt 1 500,- Kč a doprava za jednu osobu cca 150,- Kč. Dále hradíme doplnění lékárny, ubytování s plnou penzí pro dospělý doprovod, materiál, odměny pro děti. Cena bez dotace za jednu osobu je přibližně 2 000,- Kč. Na člena sboru tedy doplácíme z dotace města a sponzorských příspěvků 1 200,- Kč. Výši příspěvku za každého člena sboru jsme uzpůsobili vyšším výdajům rodičů, které jsou spojeny s koncertním zájezdem do Španělska.
Odjezd a příjezd ze soustředění
Odjezd na soustředění je ve čtvrtek 22. února v 16:30 hodin. Na parkovišti před KD Chlumec buďte o 10 minut dříve, vybíráme ještě povinnou dokumentaci. Dětem, kterým se dělá v autobuse nevolno, poskytněte hodinu před plánovaným odjezdem kinedryl (1/2tablety u dětí do 15 let). Návrat je v neděli 25. února padu v cca 13:00 hodin před KD Chlumec (vyjíždíme ze Sněžníku ve 12:30 hodin). Autobus je objednán u Dopravního podniku města Ústí nad Labem.
Stravování – jídelníček
Stravování – plná penze je zajišťována penzionem, k dispozici dále svačiny, druhé večeře a pitný režim. Děti si mohou vybrat i zboží ze sortimentu, který nabízí sousedící penzion Hraniční bouda (vyjma energetických nápojů). Ceny pití i jídla (poháry) jsou obdobné jako v restauračních zařízeních v Chlumci, mnohdy i nižší.
Nutné náležitosti s sebou
S sebou nezapomeňte potvrzení o bezinfekčnosti (všichni členové sboru povinně, plnoletí mají jiný formulář), vyplněný zdravotní dotazník (jen pro děti do 14 let včetně), kartičku pojištěnce (stačí fotokopie), zdravotní nebo očkovací průkaz, sborové desky a noty. Neodevzdávejte potvrzení o zdravotní způsobilosti – není nutné! Nemůžeme ručit za cenné věci, které si děti berou na vlastní zodpovědnost (přehrávače, notebooky, tablety, řetízky, náramky z drahých kovů apod.). Rozhodně nepatří na soustředění nebezpečné předměty (ostré nůžky, nože, skleněné lahve atd.). Dále je nutné mít přezůvky, oblečení „na doma“, teplé oblečení na pohyb mimo budovu, hygienické potřeby, uzavíratelnou lahev na pití (nutné!). V případě, že dítě užívá pravidelně léky, je nezbytné tuto skutečnost zaznamenat v dotazníku včetně alergií a dalších potřebných informací. Starší členové od 15 let mohou léky užívat samostatně – informujte však dospělý doprovod.
Pedagogický dozor
Již tradičně se o děti budou starat vedle sbormistrů také starší (plnoletí) členové Chlumeckého pěveckého sboru. Případné lékařské ošetření je zajištěno v Děčíně nebo Ústí nad Labem (krajská zdravotní), během soustředění jsme v neustálém jsme v kontaktu jak s pediatrem, tak i lékárníkem.
Další informace
Kontaktní telefon: 910 122 746 nebo 776 786 030 (Josef Říha). Informace o průběhu soustředění včetně fotografií budou zveřejněny „klasicky“ v aplikaci WhatsApp (rodiče, děti). Soustředění je organizováno Chlumeckým dětským sborem, spolkem. Řídí se všemi bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami dle Vyhlášky MZ o ozdravných pobytech. Nakládání s osobními údaji (GDPR) je v souladu s obecným nařízením EU 2016/679. Podobně jako u ostatních soustředění či zájezdů jsou veškeré finanční příjmy a výdaje vedeny v účetnictví a doklady jsou rodičům kdykoliv k dispozici. Návštěvy rodičů jsou pochopitelně povoleny, můžete zavítat kdykoliv.
Program soustředění
Ve spolupráci s kolegyní Pavlou Vocáskovou bude nacvičován program na společné koncerty s uměleckými tělesy z USA a Austrálie (duben a červen – termíny upřesním co nejdříve) a na koncertní zájezd do Španělska. Na sobotní večer přichystáme pro děti zábavu u příležitosti narozenin členky sboru, děti obdrží odměny.
Děkujeme vám rodičům za výbornou spolupráci!

Josef Říha a Pavla Vocásková, sbormistři