Soustředění a vystoupení

SOUSTŘEDĚNÍ CHDS – pátek 17. března až neděle 19. března 2023
Propozice ke stažení (formát Word)
Propozice soustředění CHDS březen 2023 Sněžník (staženo 151× )
Dotazník a bezinfekčnost ke stažení (formát Word)
Dotazník a bezinfekčnost - soustředění CHDS březen 2023 (Sněžník) (staženo 148× )

Poprvé se v letošním roce uskuteční výjezdové pěvecké soustředění. Podařilo se nám po opravdu delším hledání nalézt plně vyhovující objekt, navíc v našem blízkém okolí a také s patřičnými službami. Jde o penzion U lesa, který je součástí penzionu Hraniční bouda na Děčínském Sněžníku. K dispozici jsou dvě společenské místnosti, TV, připojení na internet, kvalitně vybavené pokoje se sociálním zařízením, k dispozici také lůžkoviny. Cena za jeden den po jednání (s panem majitelem) nás velmi překvapila. Ostatní objekty s obdobnými službami jsou i násobně dražší. Objekt je obsazen prakticky do konce tohoto roku, proto další pobyty sjednáme (doufejme) až v následujícím roce. Místo je opravdu velmi pěkné, uzpůsobené skupinovým pobytům pro děti. Podrobné informace na webu: www.penzion-ulesa.cz/restaurace.
Cena za soustředění – rozpočet, příspěvek města Chlumec a sponzorů
Cena za celé soustředění je 600,- Kč (plná penze, doprava). Začínáme v pátek večeří, končíme v neděli obědem, zajištěny svačiny i případné druhé večeře. Platbu proveďte na účet sboru 164601283/0300. Uvádějte variabilní symbol 190320. Nezapomeňte uvést jméno dítěte do zprávy pro příjemce.
Ubytování se stravou stojí za celý pobyt 1000,- Kč a doprava za jednu osobu cca 250,- Kč. Další výdaje hradíme z rozpočtu (doplnění lékárny, ubytování s plnou penzí pro dospělý doprovod, materiál). Cena za jednu osobu bez dotace je přibližně 1350,- Kč. Na člena sboru tedy doplácíme z dotace a sponzorských příspěvků 750,- Kč. Výši příspěvku na každého člena sboru jsme přizpůsobili vyšším výdajům rodičů, které jsou spojeny jak s účastí na koncertním zájezdě do Francie, tak i na Letním chlumeckém táboře.
Odjezd a příjezd ze soustředění
Odjezd na soustředění je v pátek 17. března v 16:30 hodin. Na parkovišti před KD Chlumec buďte o 15 minut dříve, vybíráme ještě povinnou dokumentaci. Návrat je v cca 13:30 hodin před KD Chlumec (vyjíždíme ze Sněžníku ve 13:00 hodin).
Stravování – jídelníček
Stravování – plná penze je zajišťována penzionem, k dispozici dále svačiny, druhé večeře a pitný režim. Děti si mohou vybrat i zboží ze sortimentu, který nabízí sousedící penzion Hraniční bouda (vyjma energetických nápojů). Ceny nápojů i jídla jsou (kupodivu…) obdobné jako v restauračních zařízeních v Chlumci, mnohdy i nižší.
Nutné náležitosti s sebou
S sebou nezapomeňte potvrzení o bezinfekčnosti (všichni členové sboru povinně), vyplněný dotazník (jen pro děti do 14 let včetně), kartičku pojištěnce (stačí fotokopie), zdravotní nebo očkovací průkaz, sborové desky a noty. Nemůžeme ručit za cenné věci, které si děti berou na vlastní zodpovědnost (přehrávače, notebooky, tablety, řetízky, náramky z drahých kovů apod.). Rozhodně nepatří na soustředění nebezpečné předměty (ostré nůžky, nože, skleněné lahve atd.). Dále je nutné mít přezůvky, oblečení „na doma“, teplé oblečení na pohyb mimo budovu, hygienické potřeby, velmi doporučuji a uvítám u každého dítěte uzavíratelnou lahev na pití. V případě, že dítě užívá pravidelně léky, je nutné tuto skutečnost zaznamenat v dotazníku včetně alergií a dalších potřebných informací. Starší členové od 15 let mohou léky užívat samostatně – informujte však dospělý doprovod.
Pedagogický dozor
Již tradičně se o děti budou starat vedle sbormistrů také starší členové Chlumeckého pěveckého sboru. Případné lékařské ošetření je zajištěno v Děčíně nebo Ústí nad Labem (krajská zdravotní).
Další informace
Kontaktní telefon: 910 122 746 (Josef Říha). Informace o průběhu celého pěveckého soustředění včetně fotografií budou „klasicky“ na našich stránkách na Facebooku (www.facebook.com/groups/chlumeckysbor/). Soustředění je organizováno Chlumeckým dětským sborem, spolkem – ne tedy Základní školou Chlumec. Řídí se všemi bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami dle Vyhlášky MZ o ozdravných pobytech. Nakládání s osobními údaji (GDPR) je v souladu s obecným nařízením EU 2016/679. Podobně jako u ostatních soustředění či zájezdů jsou veškeré finanční příjmy a výdaje vedeny v účetnictví a doklady jsou rodičům kdykoliv k dispozici. Návštěvy rodičů jsou pochopitelně povoleny, můžete zavítat kdykoliv.

Děkuji všem členům a rodičům za spolupráci!                                                                                   Josef Říha, sbormistr