Soustředění a vystoupení

Koncert s australskými hosty na zámku v Děčíně
Středa 18. dubna 2018
Organizace koncertního dne
Stahuj
Plakát
Stahuj

Ve středu 18. dubna organizuje několik subjektů včetně Chlumeckého dětského sboru koncertní vystoupení několika těles ve velkém knihovním sále na zámku v Děčíně. Chlumecký dětský sbor vystupuje před koncem koncertu a poté společně s dalšími sbory na samotný závěr. Celá akce je organizována u příležitosti evropského turné australských těles ze Sydney.
Chlumecký dětský sbor se sejde v 10.30 hodin v hudebně Základní školy Chlumec, kde proběhne generální zkouška společně s dětmi z Děčína. Budou secvičovány závěrečné skladby koncertu a zároveň dojde k upřesnění průběhu celého vystoupení. Konec generální zkoušky je ve 12.15 hodin. Děti ze Základní školy Chlumec jsou z výuky omluveny, rodiče dětí z ostatních škol prosím, aby napsali omluvenku.
Děti z Chlumeckého dětského sboru odjíždějí do Děčína v 15 hodin od kostela sv. Havla v Chlumci (u kulturního domu je nedostatek místa). Je nezbytné, aby všichni členové sboru byli na parkovišti za kostelem 10 minut před odjezdem. Autobusová přeprava je objednána u Tomáše Višňáka. S sebou nezapomeňte: Sborové desky s notami, společenské oblečení, nejlépe černou či tmavou obuv, „bohatší“ svačinu. Dětem bude poskytnuto občerstvení a pochopitelně mají na zámku k dispozici šatnu k odpočinku a převlečení.
Akustická zkouška je pro náš sbor určena na 16. hodinu, společné skladby se zkoušejí v 17 hodin. Samotné vystoupení začíná v 18 hodin, kdy nejprve vystoupí pěvecký sbor gymnázia Děčín, poté australská tělesa a následně Chlumecký dětský a Chlumecký pěvecký sbor. Na úplný závěr zpívají děti z Děčína, Chlumce a Chlumecký pěvecký sbor skladby Tears in Heaven a We Are the Children. Konec koncertu je plánován v 19.30 hodin. Vystoupení sborů je samozřejmě veřejnosti přístupné a vstup je volný. Protože ukončení akce je v poměrně pozdní dobu a děti jdou druhý den do školy, je odjezd z Děčína stanoven bezprostředně po ukončení vystoupení. Pokud budou přítomni rodiče, mohou členové sboru jet domů s nimi nebo zvolit společný odjezd autobusem. Návrat po 20. hodině je opět na parkoviště za kostelem.
Děti mají repertoár velmi pěkně nacvičen, srdečně proto rodiče i příbuzné na koncertní vystoupení zvu. Pokud přijedete automobilem, zpravidla je volné parkoviště u Zámeckého rybníka. Směrovky na velký knihovní sál jsou na zámku dobře viditelné.
Rodiče menších dětí z 1. stupně prosím, aby informovali vychovatelky ve školní družině. Ostatní pedagogičtí pracovníci jsou sice informováni, ale vzhledem k blížícímu se čtvrtletí (pedagogická rada je následný den) je možná kolize s hodinami čtvrtletních prací ve vyšších ročnících prvního a na druhém stupni. Pokud tato skutečnost nastane, je nutné, aby o absenci děti informovaly příslušného učitele a sjednaly s ním náhradní termín.
Koncert, který se uskuteční 18. dubna, je opravdu reprezentativní. V hledišti nebudou chybět pozvaní hosté z UJEP v Ústí nad Labem, Ústeckého kraje, Parlamentu ČR atd. Krajně nevhodné by proto byly jakékoliv omluvy. „Bohatě“ stačila absence tří členek sboru na minulé zkoušce – bez jakékoliv omluvy…
V případě dotazů mě kontaktujte elektronickou poštou nebo zprávou SMS na číslo 776786030, zavolám zpět.
Děkuji rodičům a dětem za spolupráci!

Josef Říha