Soustředění a vystoupení

SOUSTŘEDĚNÍ A NAHRÁVÁNÍ CHDS – ČTVRTEK 13. AŽ NEDĚLE 16. ÚNORA 2020
Propozice ke stažení
Stahuj
Dotazník a bezinfekčnost
Stahuj
Doplnění propozic
Stahuj

První pěvecké soustředění spojené s pořízením nahrávek se v tomto roce uskuteční v uvedeném termínu opět v Herberku Ferdinanda Dobrotivého ve Sloupu v Čechách. Dlouhodobé přípravy na koncertní zájezd do Dánska, Belgie, Francie a Velké Británie jsou ve finálním stádiu a jedním z úkolů soustředění je adekvátní příprava na zahraniční koncerty. Účast každého člena dětského sboru je tedy opravdu nezbytná. Nejde jen o znalost repertoáru, ale i o celkový umělecký dojem. Navíc je jisté, že v pátek odpoledne i v sobotu dopoledne budeme rovněž absolvovat nahrávání několika skladeb.

Rozpočet soustředění

Za ubytování hradíme po dohodě s majiteli celkem cca 32 000,- Kč, na jednoho účastníka při počtu 33 osob je tedy cena necelých tisíc korun. Stravu a dopravu hradíme sponzorsky (cca 15 000,- Kč). Jiné náklady – např. doplnění lékárny, odměny za soutěže, spotřební materiál, další výdaje včetně cestovného jsou hrazeny z rozpočtu sboru. Vzhledem k vyšším nákladům za zahraniční zájezd sboru rovněž dotujeme zčásti i ubytování. Celkovou cenu za soustředění jsme stanovili na 750,- Kč. Prosím, abyste tuto částku uhradili nejpozději do pátku 7. února na účet Chlumeckého dětského sboru – bankovní spojení: 164601283/0300. Uvádějte variabilní symbol 13022020. Nezapomeňte uvést jméno dítěte do zprávy pro příjemce.

Odjezd a příjezd ze soustředění

Odjezd do Sloupu v Čechách objednaným autobusem (autobusová doprava Tomáš Višňák) bude ve čtvrtek 13. února v 17:00 hodin z parkoviště u Kulturního domu (MÚ) v Chlumci. Prosím, na parkovišti buďte již před odjezdem, nejlépe v 16:45 hodin, kontrolujeme ještě povinnou dokumentaci. Ze Sloupu je odjezd stanoven na neděli v 11.00 hodin – jedeme opět objednaným autobusem, na parkovišti u kostela budeme přibližně ve 12.15 hodin.

Stravování – jídelníček

Stravování dětí odpovídá ceně, jídla budou opět pestrá a vycházejí vstříc stravovacím návykům většiny dětí. K dispozici mají děti vedle hlavních jídel svačiny i druhé večeře. Po celou dobu soustředění mají děti k dispozici čaj se šťávou. Snídaně a svačiny budou připravovány jako obvykle – salám, sýr, pomazánka, máslo, sladké pečivo, čaj, kakao. Jídelníček je sestaven dle momentálně výhodných cen (nakupujeme tradičně i v SRN…). Nedávejte dětem s sebou nevhodná jídla (brambůrky, instantní polévky, přesolené či více sladké potraviny apod.). Vzhledem k příjezdu do Sloupu až po 18. hodině již nestačíme připravit večeři. Prosím, nejlépe studenou večeři připravte na tento den dětem doma. V Herberku je výborně vybavená moderní kuchyň, kterou máme pochopitelně k dispozici – jídlo je tedy možné i ohřát.

Nutné náležitosti s sebou

S sebou nezapomeňte potvrzení o bezinfekčnosti, vyplněný dotazník (opět a opět papíry…, je to však nezbytné), kartičku pojištěnce (stačí fotokopie), zdravotní nebo očkovací průkaz, sborové desky a noty. Dále je nutné mít na soustředění prostěradlo, spacák a polštářek, na dobu volna doporučuji četbu, společenské hry apod. Nemůžeme ručit za cenné věci, které si děti berou na vlastní zodpovědnost (přehrávače, notebooky, tablety, řetízky, náramky z drahých kovů apod.). Rozhodně nepatří na soustředění nebezpečné předměty (ostré nůžky, nože, skleněné lahve atd.). Protože chystáme tradiční společenské hry, děti ať nezapomenou na psací potřeby, pastelky, případně fixy. Očekáváme zimní počasí, pohyb v exteriéru budovy bude samozřejmě možný – přesto nezapomeňte na teplé oblečení. Dále je nutné mít přezůvky, oblečení „na doma“, hygienické potřeby, velmi doporučuji a uvítám u každého dítěte uzavíratelnou lahev na pití. V případě, že dítě užívá pravidelně léky, je nutné tuto skutečnost zaznamenat v dotazníku včetně alergií a dalších potřebných informací.

Pedagogický dozor

Již tradičně se o děti budou starat vedle sbormistra také starší členové Chlumeckého pěveckého sboru a rovněž studenti vysokých škol (studenti PF UJEP). Případné lékařské ošetření je zajištěno ve Sloupu nebo v Novém Boru.

Další informace

Kontaktní telefon: 776786030 (Josef Říha). Pište, prosím, SMS – budete kontaktováni. Informace o průběhu pěveckého soustředění včetně fotografií a komentářů budou na našich stránkách – Facebooku (www.facebook.com/groups/chlumeckysbor/). Ve večerních hodinách mají děti k dispozici internet pomocí Wi-Fi připojení ve společenské místnosti. Soustředění je organizováno Chlumeckým dětským sborem, spolkem – ne tedy Základní školou Chlumec. Řídí všemi bezpečnostními i hygienickými předpisy a normami dle Vyhlášky MZ o ozdravných pobytech. Nakládání s osobními údaji (GDPR) je v souladu s obecným nařízením EU 2016/679. Podobně jako u ostatních soustředění či zájezdů jsou veškeré finanční příjmy a výdaje vedeny v účetnictví a doklady jsou rodičům kdykoliv k dispozici.

Návštěvy rodičů jsou pochopitelně vítány, vzdálenost do Sloupu v Čechách je cca 60 km. Herberk naleznete na mapách Google či na serveru mapy.cz. Pevně věřím, že soustředění splní svůj účel. Jsem zejména zvědav na nahrávky, které v Herberku pořídíme. Po jejich digitálním masteringu budou pochopitelně dětem i rodičům k dispozici.

Josef Říha, sbormistr