Soustředění a vystoupení

SOUSTŘEDĚNÍ CHDS – ČTVRTEK 15. BŘEZNA AŽ NEDĚLE 18. BŘEZNA 2018

Propozice (formát Word)
Stahuj

Dotazník a bezinfekčnost (formát Word)
Stahuj

Doplnění propozic (formát Word)
Stahuj

PROPOZICE
V měsíci březnu jsme pro děti – členy Chlumeckého dětského sboru – opět připravili pěvecké soustředění ve skautské základně na Mentaurově. Náš sbor chystá vystoupení k 30. výročí existence… letí to. 🙂 Plánované soustředění je proto pro všechny členy opravdu nezbytné.

Rozpočet soustředění

  1. Cena za ubytování v topném období činí 110,- Kč na jeden den (viz odkaz)
  2. Celková cena za ubytování činí 330,- Kč
  3. Cena za stravu je přibližně v částce 50,- Kč denně
  4. Celková cena za stravování činí cca 150,- Kč
  5. Jiné náklady – např. doplnění lékárny, odměny za soutěže či jiné další výdaje jsou hrazeny z rozpočtu sboru. Cena za soustředění činí za jednu osobu 500,- Kč. Prosím, abyste tuto cenu uhradili do termínu soustředění na účet Chlumeckého dětského sboru: 164601283/0300. Uvádějte variabilní symbol 150318. Nezapomeňte uvést jméno dítěte do zprávy pro příjemce. Opět se můžeme ve výjimečných případech domluvit na odkladu části platby.

Odjezd a příjezd ze soustředění

Odjezd do Mentaurova bude ve čtvrtek 15. března v 16 hodin od KD Chlumec. Čtvrteční pravidelná pěvecká zkouška pochopitelně odpadá. Prosíme, před kulturním domem buďte již před 16. hodinou. Děti jsou dopravovány do Mentaurova a zpět za pomoci rodičů – automobily. Je vhodné, abyste si domluvili společné skupinky tak, aby nemuseli vyjíždět všichni rodiče. Trasa je dlouhá cca 25 km (Chlumec – Ústí nad Labem – Sebuzín – na kruhovém objezdu směr Tlučeň – za cca 5 km odbočka vlevo směr Lbín – Mentaurov). Skautská ubytovna je naproti chatovému táboru, který uvidíte po levé straně. Z Mentaurova je odjezd stanoven na neděli v 11 hodin. Děti opět odvážejí rodiče.

Stravování – jídelníček

Stravování dětí odpovídá ceně, rozhodně budou jídla opět pestrá a vycházejí vstříc stravovacím návykům většiny dětí. K dispozici budou pochopitelně vedle hlavních jídel svačiny i druhé večeře. Po celou dobu mají děti k dispozici čaj se šťávou. Snídaně a svačiny budou připravovány jako obvykle – salám, sýr, pomazánka, máslo, sladké pečivo, čaj, kakao. Jídelníček je sestaven dle momentálně výhodných cen. Nezapomeňte dětem (dochází-li do školní jídelny) na pátek odhlásit oběd. Nedávejte s sebou dětem nevhodná jídla (brambůrky, instantní polévky, přesolené či více sladké potraviny apod.).

Nutné náležitosti s sebou

S sebou nezapomeňte potvrzení o bezinfekčnosti, vyplněný dotazník (opět – ale věřte, je to nutné…), kartičku pojištěnce (stačí fotokopie), zdravotní nebo očkovací průkaz, sborové desky a noty. Dále je nutné mít na soustředění prostěradlo, spacák a polštářek, na dobu volna doporučuji četbu, společenské hry apod. Nemůžeme ručit za cenné věci, které si děti berou na vlastní zodpovědnost (přehrávače, notebooky, tablety, řetízky, náramky z drahých kovů apod.). Rozhodně nepatří na soustředění nebezpečné předměty (ostré nůžky, nože, skleněné lahve atd.). Protože chystáme tradiční společenské hry, děti ať nezapomenou na psací potřeby, pastelky, případně fixy. Dětem můžeme promítat filmy pomocí projektoru – děti je mohou vzít s sebou  na paměťovém médiu. Prosím – ne však filmy nevhodné… V této lokalitě bývá v tomto období ještě sníh a zima, proto je důležité mít s sebou (na hry venku) teplé oblečení, rukavice, šálu, čepici nebo bundu s kapucí, teplou obuv, dále přezůvky, oblečení „na doma“, hygienické potřeby. V případě, že dítě užívá pravidelně léky, je nutné tuto skutečnost zaznamenat v dotazníku včetně alergií a dalších potřebných informací.

Pedagogický dozor

Již tradičně se o děti budou starat vedle pedagogů – sbormistrů také starší členové Chlumeckého pěveckého sboru a rovněž studenti vysokých škol (studenti PF UJEP). Případné lékařské ošetření je zajištěno v Litoměřicích. Děti mladšího školního věku (I. a II. ročníky) budou mít určeny zvlášť vychovatelku s patřičnými zkušenostmi.

Další informace

Kontaktní telefon: 776786030 (Josef Říha) nebo 739927170. Pište, prosíme, SMS – budete kontaktováni. Informace o průběhu soustředění budou na našich stránkách www.chds.cz. Po celou dobu soustředění mají děti k dispozici internet pomocí Wi-Fi připojení ve společenské místnosti. Soustředění je organizováno Chlumeckým dětským sborem, spolkem – ne tedy Základní školou Chlumec. Přesto se řídí všemi bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami dle Vyhlášky MZ o ozdravných pobytech. Podobně jako u ostatních soustředění či zájezdech jsou výdaje vedeny v účetnictví a doklady jsou rodičům kdykoliv k dispozici.

Návštěvy či pomoc rodičů s přípravou stravy jsou pochopitelně vítány, do Mentaurova zavítejte kdykoliv!

Děkujeme všem členům a rodičům za spolupráci!

Josef Říha, sbormistr