Soustředění a vystoupení

Propozice k vystoupením Chlumeckého dětského sboru v červnu (květnu) 2018

Vážení rodiče.
V červnu mají děti z Chlumeckého dětského sboru poslední dvě vystoupení. Bohužel jsme nenašli vhodný termín k uskutečnění výročního koncertu (výlety, školy v přírodě, dovolené), který se tak uskuteční na podzim ve vyhovující době. Velmi vám děkuji za spolupráci a věřím, že v příští sezóně (školním roce) bude zúročena letošní náročná činnost. Děti začínají s úspěchem zpívat dvojhlasé skladby, zpěv náročnějších skladeb již poměrně zvládají.
I z tohoto důvodu jsem naplánoval na červen příštího roku koncertní zájezd do Francie – Languedoc-Roussillon – v oblasti u města Béziers s možnými výlety do historického města Carcassonne i katalánské metropole Barcelony, cestou zpět se nabízejí návštěvy Monackého knížectví a horských oblastí Švýcarských Alp. Podmínkou uskutečnění tohoto koncertního zájezdu je především vhodná bezpečnostní situace a rovněž nastudování vhodného repertoáru.  Čeká nás i změna organizace zkoušek, kdy budou nutné tzv. dělené zkoušky podle hlasů a následně zkouška společná. O organizaci zahraničního zájezdu a činnosti (zkoušky, soustředění, koncerty) vás budu informovat koncem srpna formou elektronické pošty. Její obsah bude zveřejněn rovněž na našich webových stránkách.
Organizace koncertů:
1. Vystoupení na zámku v Děčíně u příležitosti předání ocenění nejlepším žákům základních a středních škol
Termín: středa 6. června
Zkouška: v 9:00 hodin v hudebně ZŠ Chlumec
Odjezd do Děčína: v 10.00 hodin od budovy ZŠ Chlumec – smluvní doprava (TV doprava Chlumec)
Generální zkouška: v 10.45 hodin (s ostatními dětmi) v hudebně ZŠ Bynov
Oběd: zajištěn v jídelně ZŠ Bynov – cena stejná jako v jídelně ZŠ Chlumec. NEZAPOMEŇTE si na tento den v jídelně ZŠ Chlumec odhlásit oběd
Po obědě odjezd na zámek – smluvní doprava (TV doprava Chlumec)
Vystoupení na zámku: ve 13:00 hodin
Odjezd z Děčína: Ve 13:30 hodin – opět smluvní dopravou
Příjezd z Děčína po 14. hodině
Poznámky: Dozor nad dětmi zajištěn, omluvenky z vyučování zasílám ředitelce ZŠ Chlumec paní Mgr. Lence Suché, třídní učitelé budou informováni. S sebou nezapomeňte sborová trika, černou obuv, celkově vhodné oblečení, sborové desky. Občerstvení je pro děti zajištěno. Děti navštěvující do 15 hodin školní družinu budou odvedeny zpět do školy, v jiném případě (odchod domů) prosím rodiče o písemné potvrzení o možnosti uvolnění dítěte.
2. Vystoupení na školní akademii ZŠ Chlumec v chabařovickém kulturním domě (Zátiší)
Termín: čtvrtek 21. června
Vzhledem k tomu, že velká většina dětí vystupuje v rámci vystoupení kroužků nebo tříd, bude sraz členů sboru až v KD Chabařovice. Je zajištěna Základní školou Chlumec kyvadlová doprava, případně mohou děti přijet s rodiči. Nás sbor vystupuje tradičně jako první, je nutné tedy být v KD v 17:30 hodin (akustická zkouška). Opět nezapomeňte na sborová trika a vhodné oblečení. Celková organizace bude upřesněna týden před vystoupením na pravidelné zkoušce.
3. Vystoupení v rámci akce noc kostelů – zde jde o možnost společného vystoupení s CHPS
Termín: pátek 25. května od 19 hodin (případný sraz v kostele sv. Havla v Chlumci v 18.30 hodin)
Dle informací dětí na zkouškách bude v tento termín část sboru na škole v přírodě. Jde o tradiční a velmi pěknou příležitost zazpívat místním občanům pro radost. Prosím rodiče o informaci (nejlépe na e-mail chds@chds.cz nebo SMS na číslo 776786030), zda se může či nemůže dítě koncertu účastnit. V případě, že bude sbor i v menším počtu schopen koncert absolvovat, bude po skončení koncertu pro členy Chlumeckého dětského sboru připravena „sladká odměna“ v nedaleké Martínkovně. Zda vystoupení v tento den bude či nebude budu rodiče i děti co nejdříve informovat.

Děkuji rodičům za spolupráci, dětem za píli a těším se na setkání s vámi zejména v rámci koncertů.

Josef Říha