Soustředění a vystoupení

SOUSTŘEDĚNÍ CHDS – ČTVRTEK 31. ŘÍJNA AŽ NEDĚLE 3. LISTOPADU 2019

(Prosím, pozorně čtěte, změny v místě soustředění, dále v ceně, odjezdu, stravování ve čtvrtek atd.)

Propozice ke stažení (Word)
Stahuj
Dotazník a bezinfekčnost ke stažení
Stahuj

První pěvecké soustředění v této sezóně se uskuteční v uvedeném termínu v Herberku Ferdinanda Dobrotivého ve Sloupu v Čechách. Dlouhodobé přípravy na koncertní zájezd do Dánska, Belgie, Francie a Velké Británie jsou v úvodním stádiu a dalším úkolem soustředění je kvalitní příprava na adventní koncerty. Účast každého člena dětského sboru je tedy nezbytná, znalost repertoáru je opravdu velmi důležitá.

Rozpočet soustředění

Za ubytování hradíme celkem 37 800,- Kč, na jednoho účastníka při počtu 36 osob je cena 1 050,- Kč.
Stravu hradím sponzorsky (cca 7 000,- Kč). Doprava bude stát cca 8 000,- Kč.
Jiné náklady – např. doplnění lékárny, odměny za soutěže, spotřební materiál, jiné další výdaje včetně cestovného jsou hrazeny z rozpočtu sboru. Cena za soustředění byla stanovena za jednu osobu na 1250,- Kč. Protože jde o více než dvojnásobnou částku než za loňská podzimní soustředění, bude další v Chlumci (ZŠ). Prosím, abyste tuto cenu uhradili nejpozději do pátku 21. října na účet Chlumeckého dětského sboru – bankovní spojení: 164601283/0300. Uvádějte variabilní symbol 31102019. Nezapomeňte uvést jméno dítěte do zprávy pro příjemce. Hradit soustředění v hotovosti nelze.

Odjezd a příjezd ze soustředění

Odjezd do Sloupu v Čechách objednaným autobusem (autobusová doprava Tomáš Višňák) bude ve čtvrtek 31. října v 17:00 hodin z parkoviště u Kulturního domu (MÚ) v Chlumci. Prosím, na parkovišti buďte již před odjezdem, nejlépe v 16:45 hodin, vybíráme ještě povinnou dokumentaci. Ze Sloupu je odjezd stanoven na neděli v 11.00 hodin – jedeme opět objednaným autobusem, na parkovišti u kostela budeme přibližně ve 12.15 hodin.

Stravování – jídelníček

Stravování dětí odpovídá ceně, rozhodně budou jídla opět pestrá a vycházejí vstříc stravovacím návykům většiny dětí. K dispozici budou pochopitelně vedle hlavních jídel svačiny i druhé večeře. Po celou dobu mají děti k dispozici čaj se šťávou. Snídaně a svačiny budou připravovány jako obvykle – salám, sýr, pomazánka, máslo, sladké pečivo, čaj, kakao. Jídelníček je sestaven dle momentálně výhodných cen (nakupujeme i v SRN…). Nedávejte dětem s sebou nevhodná jídla (brambůrky, instantní polévky, přesolené či více sladké potraviny apod.). Vzhledem k příjezdu do Sloupu až po 18. hodině již nestačíme připravvovat večeři. Prosím, nejlépe studenou večeři připravte na tento den dětem doma. V Herberku je výborně vybavená moderní kuchyň, kterou máme pochopitelně k dispozici – jídlo je tedy možné i ohřát.

Nutné náležitosti s sebou

S sebou nezapomeňte potvrzení o bezinfekčnosti, vyplněný dotazník (opět a opět papíry…, je to však nezbytné), kartičku pojištěnce (stačí fotokopie), zdravotní nebo očkovací průkaz, sborové desky a noty. Dále je nutné mít na soustředění prostěradlo, spacák a polštářek, na dobu volna doporučuji četbu, společenské hry apod. Nemůžeme ručit za cenné věci, které si děti berou na vlastní zodpovědnost (přehrávače, notebooky, tablety, řetízky, náramky z drahých kovů apod.). Rozhodně nepatří na soustředění nebezpečné předměty (ostré nůžky, nože, skleněné lahve atd.). Protože chystáme tradiční společenské hry, děti ať nezapomenou na psací potřeby, pastelky, případně fixy. Očekáváme podzimní počasí, pohyb v exteriéru budovy bude samozřejmě možný – přesto nezapomeňte na teplejší oblečení. Dále je nutné mít přezůvky, oblečení „na doma“, hygienické potřeby, velmi doporučuji a uvítám u každého dítěte uzavíratelnou lahev na pití. V případě, že dítě užívá pravidelně léky, je nutné tuto skutečnost zaznamenat v dotazníku včetně alergií a dalších potřebných informací.

Pedagogický dozor

Již tradičně se o děti budou starat vedle sbormistra také starší členové Chlumeckého pěveckého sboru a rovněž studenti vysokých škol (studenti PF UJEP). Případné lékařské ošetření je zajištěno ve Sloupu nebo v Novém Boru.

Další informace

Kontaktní telefon: 776786030 (Josef Říha). Pište, prosím, SMS – budete kontaktováni. Informace o průběhu pěveckého soustředění včetně fotografií a komentářů budou na našich stránkách – Facebooku (www.facebook.com/groups/chlumeckysbor/). Ve večerních hodinách mají děti k dispozici internet pomocí Wi-Fi připojení ve společenské místnosti. Soustředění je organizováno Chlumeckým dětským sborem, spolkem – ne tedy Základní školou Chlumec. Řídí všemi bezpečnostními i hygienickými předpisy a normami dle Vyhlášky MZ o ozdravných pobytech. Nakládání s osobními údaji (GDPR) je v souladu s obecným nařízením EU 2016/679. Podobně jako u ostatních soustředění či zájezdů jsou veškeré finanční příjmy a výdaje vedeny v účetnictví a doklady jsou rodičům kdykoliv k dispozici.

Návštěvy rodičů jsou pochopitelně vítány, vzdálenost do Sloupu v Čechách je cca 60 km. Herberk naleznete na mapách Google či na serveru mapy.cz. Pevně věřím, že nové místo k soustředění jak rodiče, tak především děti uvítají. Zlepšení bude především v celkovém zázemí, ubytování, vybavenosti kuchyně, jídelny, společenských místnostech, heren i exteriéru. Děkuji všem členům a rodičům za spolupráci.

Josef Říha, sbormistr