Imprint

Tento imprint byl naposledy aktualizován 6.2.2023.

Vlastníkem tohoto webu je:

Chlumecký dětský sbor, spolek Spolek
Muchova 228, 403 39 Chlumec
Česká republika
Email: zc.sdhc@sdhc
Telefonní číslo: 00420776786030
VAT ID: 63153793

Právní zástupci Chlumecký dětský sbor, spolek Spolek:

Josef Říha

1. Obecné

1.1 Jsme registrováni u Spolkový rejstřík pod licencí nebo registračním číslem:

L 2577

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.

2. Následující informace jsou povinné podle německého práva.