Propozice LCHT 2022

Propozice LCHT 2022

Vážení rodiče. Připravujeme další ročník letního tábora, který, věřme, vaše děti určitě opět potěší a zaujme. Předpokládáme, že v době konání tábora bude – věřme – již ustálená epidemická situace s minimem rizik. Proto uvažujeme o rozšíření programu o sportovní aktivity (stolní tenis), chceme zpestřit výlety o návštěvy památek v Německu (Bastei) s tím, že dosavadní aktivity budou zachovány (návštěvy areálů s krytými bazény v Obercunnersdorf a Neustadt – Mariba), další aktivity se budou odvíjet od množství sponzorských příspěvků a případné dotaci města Chlumec.
Organizační zabezpečení: LCHT 2022 bude opět v rámci legislativních norem tábor podlimitní, počítáme s účastí nanejvýše 25 dětí. Tábor tedy bude organizován jako „Jiná podobná akce pro děti“ 7–15 let, která probíhá v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví. Řídíme se tedy kompletně § 8 až § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. O děti se budou starat výhradně osoby plnoleté, proškolené a procházející zdravotní prohlídkou. Upřednosňujeme účastníky minulých táborů v herberku a členy chlumeckých sborů. Počítáme rovněž s vyšší účastí praktikantů.
Termín LCHT: 14. července až 24. července 2022 (čtvrtek – neděle).
Sraz a odjezd účastníků tábora před odjezdem: 14. července ve 14:00 hodin ve vstupní hale Kulturního domu Chlumec. Proběhne klasický zdravotní filtr a vybereme povinnou dokumentaci: Potvrzení o zdravotní způsobilosti, přihláška s formulářem GDPR (osobní data), bezinfekčnost, zdravotní dotazník, průkaz (kartička) pojištěnce, zdravotní nebo očkovací průkaz, pas nebo občanský průkaz (výjezd do SRN). Formulář přihlášky s GDPR, bezinfekčnosti a dotazníku obdržíte elektronickou poštou a bude k dispozici ke stažení z našich stránek chds.cz. Potvrzení o zdravotní způsobilosti nemusí být z letošního roku, postačí jeho dvouletá platnost. Pozor na dovolenou dětského lékaře, náhradní pediatr toto potvrzení určitě nevydá. Bez uvedené povinné dokumentace nemůže dítě tábor absolvovat!
Příjezd z tábora:
V neděli 24. července ve 12.00 hodin na parkoviště u kulturního domu (MÚ) Chlumec.
Pořadatel tábora: Chlumecký dětský sbor, spolek (www.chds.cz), IČ: 63153793.
Kontaktní telefon: +420 776 786 030 (hlavní pořadatel – Mgr. Josef Říha – prosím díky pracovnímu vytížení o SMS – budete kontaktováni), případně +420 725 322 875.
E-mail: lcht@chds.cz, kontaktní formulář ze stránek chds.cz: https://www.chds.cz/kontakt/.
Internetové stránky tábora: https://www.chds.cz/tabor a na Facebooku (je nutné zažádat o členství) https://www.facebook.com/groups/199435256785352/.
Adresa na tábor: Letní chlumecký tábor, jméno a příjmení dítěte, Herberk Ferdinanda Dobrotivého, Lesní ulice 205, 471 25 Sloup v Čechách
Ubytování: Dvou, čtyř, pěti a šesti lůžkové pokoje (nejvyšší kapacita 20 dětí), lůžkoviny k dispozici.
Hlavní vedoucí: Mgr. Josef Říha, pedagog na základní škole, sbormistr chlumeckých sborů.
Oddíloví vedoucí: Proškolení a zkušení táboroví vedoucí z řad pedagogů, studentů vysokých škol, proškolený zdravotník (certifikace jak u vedoucích, tak i u zdravotníka). Všechen personál se stará o děti za základě dobrovolnických smluv – bez úplaty. Přítomen bude i pomocný personál (výdej stravy, úklid a dezinfekce prostor, technicko-organizační pomoc) složený z řad studentek SŠ, nápomocni budou rovněž praktikanti starší 15 let – členové spolku CHDS.
Cena: 4 400,- Kč. V ceně je 5 x denně strava + případné 2. večeře, doprava, vstupy, personál, odměny pro děti, pojištění, zdravotní zabezpečení atd. Po dětech žádné finance za služby již nepožadujeme. Tábor je dotován z rozpočtu spolku Chlumecký dětský sbor (příspěvek od města Chlumec) a ze sponzorských darů. Platbu proveďte převodem na účet 164601283/0300 – var. symbol 14072022, do zpráv pro příjemce uveďte jméno dítěte. Úhradu rozdělujeme do dvou částí: Do konce měsíce března 2022 je nutné zaplatit zálohu ve výši 1 500.00 Kč a do konce měsíce června zbylou částku 2 900.00 Kč. Pokud bude hradit pobyt dítěte zaměstnavatel jednoho z rodičů – viz platba ze sociálního fondu.
Návštěvy rodičů: Předpokládáme, že návštěvy nebudou nijak omezovány.
Platba ze sociálního fondu: Kontaktujte hlavního vedoucího Mgr. Josefa Říhu telefonicky (SMS) nebo lépe prostřednictvím elektronické pošty (lcht@chds.cz), faktura bude zaměstnanci zaslána.
Program tábora: Připravujeme obdobný program jako v loňském roce. Budou tedy sjednány návštěvy krytých bazénů v SRN a další výše uvedené aktivity. Definitivní program bude aktualizován na stránkách chds.cz. Další informace zveřejníme na naší facebookové stránce.
Kapesné: Je pouze na vůli rodičů. Dětem bude umožněn nákup v místním středisku. Další nákupy spíše dle možností. Počítáme i s dovozem nákupů dětem do tábora. Doporučujeme, aby si děti uschovaly své finance u vedoucích. Můžete tak učinit již při odjezdu, kdy finance (ne drobné) předáte určenému vedoucímu v nezalepené obálce. Dětem v případě potřeby budeme peníze vydávat. Protože stále počítáme s návštěvou SRN, doporučuji 5 až 10 euro na občerstvení (plavecké areály a Bastei).
Stravování: 5 x denně, dostatek jídla je samozřejmost stejně jako dodržování pitného režimu, k dispozici druhé večeře. Teplá jídla (obědy a večeře) budeme zajišťovat jednak vlastními silami, jednak s pomocí externí společnosti. Dětem bude dále poskytována převážně balená strava (pečivo, mléčné výrobky, balená voda atd.). Sortiment je opravdu bohatý – necháme mnoho potravin vybrat samotné děti, velmi dobře spolupracujeme s pekárnou JIPEK v České Lípě, která denně přiváží čerstvé pečivo.
Cenné předměty: Děti si berou cenné předměty (řetízky, fotoaparáty, mob. telefony, sluchátka atd.) na vlastní zodpovědnost. Za jejich ztrátu nezodpovídáme.
Pojištění: Děti jsou během pobytu i cesty pojištěny standardním pojištěním pro pobyty dětí na táborech (ztráty, poškození věci z nedbalosti). Pojištění máme výhodně sjednáno prostřednictvím České rady dětí a mládeže.
Nezapomeňte s sebou: Hygienické potřeby, plavky, sportovní oblečení a obuv, teplé oblečení, holínky, přezůvky, slušný oblek (na výlety), pokrývku hlavy, psací potřeby. K dispozici budou i jednorázové ručníky, dezinfekce a mýdla v dávkovačích. Ručníků doporučujeme vzhledem k plánovaným návštěvám bazénů více. Dětem v případě potřeby ručníky vypereme (k dispozici jsou v ubytovacím zařízení dvě pračky). Pozor na plavky u chlapců, některé „dosti dlouhé“ bermudy v krytých bazénech nevidí rádi.
Neberte s sebou: Nože a jiné nebezpečné předměty, drahou techniku a jiné cennosti, energetické nápoje, brambůrky apod.
Věková hranice: Tábora se mohou zúčastnit děti ze ZŠ, maximální věková hranice je v tomto roce opět 15 let (včetně). Výjimku tvoří členové spolku – sboru, kteří mohou vyjet jako praktikanti.
Děti obdrží: Záleží na sponzorských darech. Samozřejmostí jsou diplomy a drobné odměny (sladkosti) či upomínkové předměty.
Případné dotazy: Telefonicky na čísle 776786030 (formou SMS, budete kontaktováni) nebo pište e-mail na adresu lcht@chds.cz, můžete využít i přímý kontakt ze stránek ww.chds.cz.

Děkujeme vám, rodičům, za vaši spolupráci. Pevně věříme, že se vašim dětem bude na táboře líbit a pobyt v Herberku, okolí i na výletech jim přinese plno zážitků.

V Chlumci dne 4. září 2021