Propozice LCHT 2022

Propozice LCHT 2022
Ke stažení ve formátu Word
Stahuj
Ke stažení ve formátu PDF
Stahuj
Písemná přihláška a souhlas nakládáním s osobními údaji
Ke stažení ve formátu Word
Stahuj
Ke stažení ve formátu PDF
Stahuj
Dotazník a Bezinfekčnost
Ke stažení ve formátu Word
Stahuj
Ke stažení ve formátu PDF
Stahuj
Poučení k písemné přihlášce (nakládání s osobními údaji – GDPR)
Ke stažení ve formátu Word
Stahuj
Ke stažení ve formátu PDF
Stahuj

Propozice pro Letní chlumecký tábor 2022

Vážení rodiče. Připravili jsme další ročník letního tábora, který, věřme, vaše děti určitě potěší a zaujme. Program i přes neustálé zdražování služeb a potravin jsme nakonec nejen zachovali, ale oproti minulým ročníkům i obohatili o určité aktivity. Díky dotaci města Chlumec a sponzorským příspěvkům jsme tak zajistili výjezdy do Německa (aquapark Mariba v Neustadtu a bazénový areál v Obercunnersdorfu), další výlet s bohatším programem je v jednání a konečně je pro nás přístupný i nedaleký Radvanecký rybník s pláží a místními službami. Definitivní program zveřejníme na našich stránkách počátkem července.

Organizační zabezpečení: LCHT 2022 bude opět v rámci legislativních norem tábor podlimitní, počítáme s účastí nejvýše 27 dětí. Tábor tedy bude organizován jako „Jiná podobná akce pro děti“ 7 – 15 let, která probíhá v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví. Řídíme se tedy kompletně § 8 až § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. O děti se budou starat výhradně osoby plnoleté, proškolené a procházející zdravotní prohlídkou. Z dětí upřednostňujeme účastníky minulých táborů a členy chlumeckých sborů. V letošním roce díky větší přítomnosti dětí mladšího školního věku jedou s námi i tři praktikantky z řad středoškolských studentek – členek Chlumeckého dětského sboru. Dopravu máme sjednanou u TVdoprava Tomáše Višňáka z Chlumce a společnosti Eurodopravabus z České Lípy (výlety).

Termín LCHT: 14. července až 24. července 2022 (čtvrtek–neděle).

Sraz a odjezd účastníků tábora před odjezdem: Ve čtvrtek 14. července ve 13:30 hodin u vstupní haly Kulturního domu Chlumec. Proběhne klasický zdravotní filtr a vybereme povinnou dokumentaci: Potvrzení o zdravotní způsobilosti, bezinfekčnost, zdravotní dotazník, průkaz (kartičku) pojištěnce, zdravotní nebo očkovací průkaz, pas nebo občanský průkaz (výjezd do SRN). Formulář přihlášky s GDPR, bezinfekčnost a dotazníku obdržíte elektronickou poštou a bude k dispozici ke stažení z našich stránek chds.cz. Písemnou přihlášku a souhlas s nakládáním s osobními údaji odevzdáváte předem v měsíci červnu. Potvrzení o zdravotní způsobilosti (vydává pediatr) nemusí být z letošního roku, postačí jeho dvouletá platnost. Pozor na dovolenou dětského lékaře, náhradní dětský lékař toto potvrzení určitě nevydá. Bez uvedené povinné dokumentace nemůže dítě tábor absolvovat!

Příjezd z tábora: V neděli 24. července ve 12.00 hodin na parkoviště u Kulturního domu (MÚ) Chlumec.

Pořadatel tábora: Chlumecký dětský sbor, spolek (www.chds.cz), IČ: 63153793.

Kontaktní telefony: +420 776 786 030 (hlavní pořadatel – Mgr. Josef Říha – prosím díky pracovnímu vytížení o SMS – budete kontaktováni), případně +420 725 322 875. Během tábora nás kontaktujte na číslo 910 122 746 (telefonní spojení na všechny vedoucí).

E-mail: lcht@chds.cz, kontaktní formulář ze stránek chds.cz: https://www.chds.cz/kontakt/.

Internetové stránky tábora: https://www.chds.cz/tabor a na Facebooku (je nutné zažádat o členství) https://www.facebook.com/groups/199435256785352/.

Adresa na tábor: Letní chlumecký tábor, jméno a příjmení dítěte, Herberk Ferdinanda Dobrotivého, Lesní ulice 205, 471 25 Sloup v Čechách.

Ubytování: Dvou, čtyř, pěti a šesti lůžkové pokoje (nejvyšší kapacita 27 dětí), lůžkoviny k dispozici.

Hlavní vedoucí: Mgr. Josef Říha, pedagog na základní škole, sbormistr chlumeckých sborů.

Oddíloví vedoucí: Proškolení a zkušení táboroví vedoucí z řad pedagogů, studentů vysokých škol, proškolený zdravotník (certifikace jak u vedoucích, tak i u zdravotníka). Všechen personál se stará o děti za základě dobrovolnických smluv – bez úplaty. Přítomen bude i pomocný personál (výdej stravy, úklid a dezinfekce prostor, technicko-organizační pomoc) složený z řad studentek VŠ, nápomocny budou také praktikantky.

Cena: 4 400,- Kč. V ceně je 5 x denně strava + případné 2. večeře, doprava, vstupy, odměny pro děti, pojištění, zdravotní zabezpečení atd. Po dětech žádné finance za služby již nepožadujeme. Tábor je dotován z rozpočtu spolku Chlumecký dětský sbor (příspěvek od města Chlumec) a ze sponzorských darů. Platbu proveďte převodem na účet 164601283/0300 – var. symbol 14072022, do zpráv pro příjemce uveďte jméno dítěte. Úhradu je nutné realizovat do konce měsíce června. Pokud bude hradit pobyt dítěte zaměstnavatel jednoho z rodičů – viz platba ze sociálního fondu.

Návštěvy rodičů: Návštěvy nejsou omezovány, je však nutné předem uvědomit pořadatele.

Platba ze sociálního fondu: Kontaktujte hlavního vedoucího Mgr. Josefa Říhu telefonicky (SMS) nebo lépe prostřednictvím elektronické pošty (lcht@chds.cz), faktura bude zaměstnanci zaslána.

Kapesné: Je pouze na vůli rodičů. Dětem bude umožněn nákup v místním středisku. Další nákupy spíše dle možností. Počítáme i s dovozem nákupů dětem do tábora. Doporučujeme, aby si děti uschovaly své finance u vedoucích. Můžete tak učinit již při odjezdu, kdy finance (ne drobné) předáte určenému vedoucímu v nezalepené obálce. Dětem v případě jejich potřeby budeme peníze vydávat. Protože počítáme s návštěvou SRN, doporučuji 5 až 10 euro na občerstvení.

Stravování: 5 x denně, dostatek jídla je samozřejmost stejně jako dodržování pitného režimu, k dispozici druhé večeře. Teplá jídla (obědy a večeře) zajišťuje externí dodavatel, vlastními silami připravujeme ostatní stravu. Sortiment je opravdu bohatý – necháme mnoho potravin vybrat samotné děti, velmi dobře spolupracujeme s pekárnou JIPEK v České Lípě, která denně přiváží čerstvé pečivo.

Cenné předměty: Děti si berou cenné předměty (řetízky, fotoaparáty, mob. telefony, sluchátka atd.) na vlastní zodpovědnost. Za jejich ztrátu nezodpovídáme.

Pojištění: Děti jsou během pobytu i cesty pojištěny standardním pojištěním pro pobyty dětí na táborech (ztráty, poškození věci z nedbalosti). Pojištění máme výhodně sjednáno prostřednictvím České rady dětí a mládeže. Úrazové pojištění sjednáváme nadstandardně při výjezdech do Německa.

Nezapomeňte s sebou: Hygienické potřeby, plavky, sportovní oblečení a obuv, teplé oblečení, holínky, přezůvky, slušný oblek a baťůžek (na výlety), pokrývku hlavy, psací potřeby. Nutná je lahev na pití (pevnější – plastová). Ručníků doporučujeme vzhledem k plánovaným návštěvám bazénů více. Dětem v případě potřeby ručníky vypereme (k dispozici jsou v ubytovacím zařízení dvě pračky). Pozor na plavky u chlapců, některé „dosti dlouhé“ bermudy v krytých bazénech nevidí rádi.

Neberte s sebou: Nože a jiné nebezpečné předměty, drahou techniku a jiné cennosti, energetické nápoje, nevhodné potraviny jako brambůrky apod.

Věková hranice: Tábora se mohou zúčastnit děti ze ZŠ, maximální věková hranice je v tomto roce do 15 let. Výjimku mají členové spolku – sboru, kteří mohou vyjet jako praktikanti.

Děti obdrží: Záleží na sponzorských darech. Samozřejmostí jsou diplomy a drobné odměny (sladkosti) či upomínkové předměty.

Případné dotazy: Telefonicky na čísle 776786030 (formou SMS, budete kontaktováni) nebo pište e-mail na adresu lcht@chds.cz, můžete využít i přímý kontakt ze stránek www.chds.cz.

Děkujeme vám, rodičům, za vaši spolupráci. Pevně věříme, že se vašim dětem bude na táboře líbit a pobyt v Herberku, okolí i na výletech jim přinese plno zážitků.

Josef Říha, oddíloví vedoucí a praktikantky
Červen 2022