Propozice LCHT 2021

Propozice ke stažení (Word)
Stahuj
Povinná dokumentace
Stahuj

Propozice LCHT 2021

Vážení rodiče. Připravili jsme i přes momentální epidemiologickou situaci další ročník letního tábora, který, věřme, vaše děti určitě opět potěší a zaujme. Předpokládáme, že v době konání tábora bude – věřme – alespoň stejná situace jako nyní. Řídíme se doporučeními hygienických orgánů s ohledem na maximální zdravotní zabezpečení účastníků. Podobně jako v loňském roce realizujeme určité změny jak v programu, tak i v organizačním zabezpečení celého běhu tábora tak, aby vše bylo legislativně v pořádku a pobyt dětí na táboře byl po stránce zdravotní v nadstandardní úrovni.
Organizační zabezpečení: LCHT 2021 je opět v rámci legislativních norem tábor podlimitní, počítáme s účastí nanejvýše 20 dětí. Tábor tedy bude organizován jako „Jiná podobná akce pro děti“ 7–15 let, která probíhá v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví. Řídíme se tedy kompletně § 8 až § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. O děti se budou starat výhradně osoby plnoleté, proškolené a procházející zdravotní prohlídkou.
Termín LCHT: 21. července až 31. července 2021 (středa – sobota).
Sraz a odjezd účastníků tábora před odjezdem: 21. července ve 14:00 hodin ve vstupní hale Kulturního domu Chlumec (ne později). Proběhne zdravotní filtr, u netestovaných PCR metodou zajistíme antigenní test (podobně jako ve škole) a bude vybrána povinná dokumentace: Potvrzení o zdravotní způsobilosti, přihláška s formulářem GDPR (osobní data), bezinfekčnost, zdravotní dotazník, průkaz (kartička) pojištěnce, zdravotní nebo očkovací průkaz, pas nebo občanský průkaz (výjezd do SRN – bazény v Obercunnersdorf). Formulář přihlášky s GDPR, bezinfekčnosti a dotazníku obdržíte elektronickou poštou a bude k dispozici ke stažení z našich stránek chds.cz. Potvrzení o zdravotní způsobilosti nemusí být z letošního roku, postačí jeho dvouletá platnost. Pozor na dovolenou dětského lékaře, náhradní pediatr toto potvrzení určitě nevydá. Bez uvedené povinné dokumentace nemůže dítě tábor absolvovat!
Příjezd z tábora:
V sobotu 31. července ve 12.00 hodin na parkoviště u kulturního domu (MÚ) Chlumec.
Pořadatel tábora: Chlumecký dětský sbor, spolek (www.chds.cz), IČ: 63153793.
Kontaktní telefon: +420 776 786 030 (hlavní pořadatel – Mgr. Josef Říha – prosím díky pracovnímu vytížení o SMS – budete kontaktováni), případně +420 725 322 875.
E-mail: lcht@chds.cz, kontaktní formulář ze stránek chds.cz: https://www.chds.cz/kontakt/.
Internetové stránky tábora: https://www.chds.cz/tabor a na Facebooku (je nutné zažádat o členství) https://www.facebook.com/groups/199435256785352/.
Adresa na tábor: Letní chlumecký tábor, jméno a příjmení dítěte, Herberk Ferdinanda Dobrotivého, Lesní ulice 205, 471 25 Sloup v Čechách
Ubytování: Dvou, čtyř, pěti a šesti lůžkové pokoje (nejvyšší kapacita 20 dětí), lůžkoviny k dispozici.
Hlavní vedoucí: Mgr. Josef Říha, pedagog na základní škole, sbormistr chlumeckých sborů.
Oddíloví vedoucí: Proškolení a zkušení táboroví vedoucí z řad pedagogů, studentů vysokých škol, proškolený zdravotník (certifikace jak u vedoucích, tak i u zdravotníka). Všechen personál se stará o děti za základě dobrovolnických smluv – bez úplaty. Přítomen bude i pomocný personál (výdej stravy, úklid a dezinfekce prostor, technicko-organizační pomoc) složený z řad studentek SŠ.
Cena: 4 100,- Kč. V ceně je 5 x denně strava + případné 2. večeře, doprava, vstupy, personál, odměny pro děti, pojištění, zdravotní zabezpečení atd. Po dětech žádné finance za služby již nepožadujeme. Tábor je dotován z rozpočtu spolku Chlumecký dětský sbor (příspěvek od města Chlumec) a ze sponzorských darů. Platbu, pokud jste ještě neučinili, proveďte převodem na účet 164601283/0300 – var. symbol 21082021, do zpráv pro příjemce uveďte jméno dítěte. Úhradu proveďte nejpozději do začátku tábora
Návštěvy rodičů: Řídíme se doporučeními hygienických orgánů – maximální eliminace návštěv – pouze tedy v závažných případech.
Platba ze sociálního fondu: Kontaktujte hlavního vedoucího Mgr. Josefa Říhu telefonicky (SMS) nebo lépe prostřednictvím elektronické pošty (lcht@chds.cz), faktura bude zaměstnanci zaslána.
Program tábora: Je uzpůsoben dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a hygieny. Připravili jsme obdobný program jako v loňském roce. Jsou tedy sjednány návštěvy bazénů. Zajišťujeme pronájem celého bazénu tak, abychom se vyhnuli ostatním návštěvníkům. Podobně vyjednáváme i ostatní aktivity. Definitivní program, upravený podle epidemiologické situace, je aktualizován na stránkách chds.cz. Další informace jsou na naší facebookové stránce.
Kapesné: Je pouze na vůli rodičů. Dětem bude umožněn nákup v místním středisku. Další nákupy spíše dle možností. Počítáme i s dovozem nákupů dětem do tábora. Doporučujeme, aby si děti uschovaly své finance u vedoucích. Můžete tak učinit již při odjezdu, kdy finance (ne drobné) předáte určenému vedoucímu v nezalepené obálce. Dětem v případě potřeby budeme peníze vydávat. Protože stále počítáme s návštěvou SRN, doporučuji 5 až 10 euro na občerstvení (plavecký areál v Obercunnersdorf).
Stravování: 5 x denně, dostatek jídla je samozřejmost stejně jako dodržování pitného režimu, k dispozici druhé večeře. Teplá jídla (obědy a večeře) budeme zajišťovat jednak vlastními silami, jednak s pomocí externí společnosti. Dětem bude dále poskytována výhradně balená strava (pečivo, mléčné výrobky, balená voda atd.). Sortiment je opravdu bohatý – necháme mnoho potravin vybrat samotné děti.
Cenné předměty: Děti si berou cenné předměty (řetízky, fotoaparáty, mob. telefony, sluchátka atd.) na vlastní zodpovědnost. Za jejich ztrátu nezodpovídáme.
Pojištění: Děti jsou během pobytu i cesty pojištěny standardním pojištěním pro pobyty dětí na táborech (ztráty, poškození věci z nedbalosti). Pojištění máme výhodně sjednáno prostřednictvím České rady dětí a mládeže.
Nezapomeňte s sebou: Hygienické potřeby, plavky, sportovní oblečení a obuv, teplé oblečení, holínky, přezůvky, slušný oblek (na výlety), pokrývku hlavy, psací potřeby. Každé dítě musí mít s sebou minimálně 5 respirátorů třídy FFP2 (návštěva obchodů, výlety). K dispozici budou i jednorázové ručníky, dezinfekce a mýdla v dávkovačích. Ručníků doporučujeme vzhledem k plánovaným návštěvám bazénů a zpřísněným hygienickým podmínkám více. Dětem v případě potřeby ručníky vypereme (k dispozici jsou v ubytovacím zařízení dvě pračky). Pozor na plavky u chlapců, některé „dosti dlouhé“ bermudy v krytých bazénech nevidí rádi.
Neberte s sebou: Nože a jiné nebezpečné předměty, drahou techniku a jiné cennosti, energetické nápoje, brambůrky apod.
Věková hranice: Tábora se mohou zúčastnit děti ze ZŠ, maximální věková hranice je v tomto roce díky epidemiologické situaci opět 15 let (včetně). Výjimku tvoří členové spolku – sboru, kteří mohou vyjet jako praktikanti.
Děti obdrží: Záleží na sponzorských darech. Samozřejmostí jsou diplomy a drobné odměny (sladkosti) či upomínkové předměty.
Případné dotazy: Telefonicky na čísle 776786030 (formou SMS, budete kontaktováni) nebo pište na e-mail na adresu lcht@chds.cz, můžete využít i přímý kontakt ze stránek ww.chds.cz.
Děkujeme vám, rodičům, za vaši spolupráci. Pevně věříme, že se vašim dětem bude na táboře líbit a pobyt v Herberku, okolí i na výletech jim přinese plno zážitků.

V Chlumci dne 8. července 2021