Propozice LCHT 2020

Vážené děti, rodiče.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přihlášení na Letní chlumecký tábor, který se uskuteční v termínu 22. července až 2. srpna 2020 pro tři desítky dětí. Po mnoha letech jsme změnili místo konání tábora. Reagovali jsme tak na vaše četné podněty a připomínky. Jsme přesvědčeni, že prostředí chaty Herberk ve Sloupu v Čechách (odkaz zde) i jejího okolí se bude dětem určitě líbit. Po dvanáct dní bude pro ně připraven bohatý a pestrý program. Jsme velmi rádi za Vaše včasné podání přihlášky. Jsme potěšeni, že se tábor dětem opravdu líbí a o jeho existenci je velmi široké povědomí. Prosíme, abyste následné propozice dodržovali a v případě změny či komplikace nás kontaktovali.
Propozice LCHT 2020 ke stažení (Word)
Stahuj

Propozice LCHT 2020
Termín:
22. července až 2. srpna 2020 (středa – neděle)
Odjezd na tábor: Ve středu 22. července v 15 hodin z parkoviště u kulturního domu (MÚ) Chlumec
Příjezd z tábora: V neděli 2. srpna v 11.00 hodin na parkoviště u kulturního domu (MÚ) Chlumec
Povinná dokumentace: Potvrzení o bezinfekčnosti, zdravotní průkaz, kartička pojištěnce, vyplněný dotazník, přihláška (zasílá se předem), potvrzení o zdravotní způsobilosti (vydává příslušný dětský lékař – platí 2 roky).
Pořadatel tábora: Chlumecký dětský sbor, spolek (www.chds.cz), IČ: 63153793
Číslo účtu: 164601283/0300 – při platbě na účet uvádějte variabilní symbol 22082020
Kontaktní telefon: +420776786030 (hlavní pořadatel – Mgr. Josef Říha – prosím díky pracovnímu vytížení o SMS – budete kontaktováni)
Email: lcht@chds.cz
Internetové stránky tábora: http://www.chds.cz/tabor
Adresa na tábor: Letní chlumecký tábor, jméno a příjmení dítěte, Herberk Ferdinanda Dobrotivého, Lesní ulice 205, 471 25 Sloup v Čechách
Ubytování: Dvou, čtyř, pěti a šesti lůžkové pokoje (nejvyšší kapacita 30 dětí)
Hlavní vedoucí: Mgr. Josef Říha, pedagog na základní škole, sbormistr
Oddíloví vedoucí: Proškolení a zkušení táboroví vedoucí z řad pedagogů, studentů vysokých škol, proškolený zdravotník (certifikace jak u vedoucích, tak i u zdravotníka)
Cena: 4 500,- Kč
Platby: Poplatek za tábor uhraďte nejpozději do konce června 2020. Můžete platit průběžně, na etapy. Platby proveďte převodem na účet. Úhrada v hotovosti není možná. Ve výjimečných případech (sociální důvody apod.) po dohodě s pořadatelem můžete splácet i po skončení tábora. Nutná je záloha, kterou potvrzujete přihlášení dítěte na tábor. Zálohu ve výši 2 000,- Kč uhraďte nejpozději do pátku 27. března 2020
Platba ze sociálního fondu:
Kontaktujte hlavního vedoucího Mgr. Josefa Říhu telefonicky (SMS) nebo lépe prostřednictvím elektronické pošty (lcht@chds.cz), faktura bude zaměstnanci zaslána
Program tábora: Je uveden na internetových stránkách – bude průběžně dle sjednaných náležitostí upravován a doplňován
Kapesné: Je pouze na vůli rodičů. Děti si mohou v ubytovně koupit nápoje, upomínkové předměty, pohledy, známky. Počítejte rovněž s výlety (i do sousední SRN) – dětem postačí přibližně 15 Euro
Stravování: 5 x denně, dostatek jídla zaručen, je dodržován pitný režim, k dispozici druhé večeře
Cenné předměty: Děti si berou cenné předměty (řetízky, fotoaparáty, mob. telefony atd.) na vlastní zodpovědnost. Za jejich ztrátu nezodpovídáme
Pojištění: Děti jsou během pobytu i cesty pojištěny standardním pojištěním pro pobyty dětí na táborech (ztráty, poškození věci z nedbalosti). Při výjezdu do zahraničí jsou děti připojištěny cestovním pojištěním do Německa (Evropa)
Nezapomeňte s sebou: Cestovní pas nebo občanský průkaz (výlet do SRN), hygienické potřeby, plavky, sportovní oblečení a obuv, teplé oblečení, holínky, přezůvky, slušný oblek (na výlety), pokrývku hlavy, psací potřeby
Neberte s sebou: Nože a jiné nebezpečné předměty, drahou techniku a jiné cennosti, nevhodné jsou energetické nápoje, brambůrky apod.
Věková hranice: Tábora se mohou zúčastnit děti ze ZŠ a SŠ, maximální věková hranice je 17 let
Co děti dostanou: Záleží na případné dotaci či sponzorském daru. Samozřejmostí jsou diplomy a drobné odměny (sladkosti) či upomínkové předměty
Případné dotazy: Telefonicky na čísle 776786030 (formou SMS) nebo pište na email lcht@chds.cz, můžete využít i přímý kontakt ze stránek ww.chds.cz/tabor.

Prosíme, sledujte nadále naše stránky www.chds.cz/tabor, které průběžně doplňujeme.

V Chlumci dne 9. září 2019

Pořadatelé LCHT 2020