Propozice LCHT 2020

Propozice ke stažení (Word)
Stahuj
Povinná dokumentace ke stažení (Word)
Stahuj
Propozice LCHT 2020 (konečné propozice – červenec 2020)
Vážení rodiče. Připravili jsme i přes určité komplikace v souvislosti s epidemiologickou situací plnohodnotný letní tábor, který vaše děti určitě potěší a zaujme. V souvislosti s epidemiologickou situací, nařízeními a doporučeními hygienických orgánů a s ohledem na maximální zdravotní zabezpečení účastníků jsme učinili několik změn jak v programu, tak i v organizačním zabezpečení celého běhu tábora. Je žádoucí, abyste tyto propozice pozorně pročetli – některé podmínky účasti dítěte na táboře je nezbytně nutné splnit.
Organizační zabezpečení: LCHT 2020 je v rámci legislativních norem tábor podlimitní, avšak v letošním roce, na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, je organizovaný jako „Jiná podobná akce pro děti“ 7–15 let, která probíhá v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně veřejného zdraví. Řídíme se tedy kompletně § 8 až § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Účast „starších“ dětí nad 15 let byla vyloučena, o děti se starají výhradně osoby plnoleté, proškolené a procházející zdravotní prohlídkou.
Termín LCHT: 22. července až 2. srpna 2020 (středa – neděle).
Sraz a odjezd účastníků tábora před odjezdem: 22. července ve 14:30 hodin ve vstupní hale Kulturního domu Chlumec (ne později). Proběhne zdravotní filtr a bude vybrána povinná dokumentace: Potvrzení o zdravotní způsobilosti, přihláška s formulářem GDPR (osobní data), bezinfekčnost, zdravotní dotazník, průkaz (kartička) pojištěnce, zdravotní a očkovací průkaz. Formulář přihlášky s GDPR, bezinfekčnosti a dotazníku obdržíte elektronickou poštou a bude k dispozici ke stažení z našich stránek chds.cz. Potvrzení o zdravotní způsobilosti musí být z letošního roku. Pozor na dovolenou dětského lékaře, náhradní pediatr toto potvrzení určitě nevydá. Bez uvedené povinné dokumentace nemůže dítě tábor absolvovat!
Příjezd z tábora: V neděli 2. srpna ve 12.00 hodin na parkoviště u kulturního domu (MÚ) Chlumec.
Pořadatel tábora: Chlumecký dětský sbor, spolek (www.chds.cz), IČ: 63153793.
Kontaktní telefon: +420 776 786 030 (hlavní pořadatel – Mgr. Josef Říha – prosím díky pracovnímu vytížení o SMS – budete kontaktováni), případně +420 725 322 875.
E-mail: lcht@chds.cz, kontaktní formulář ze stránek chds.cz: https://www.chds.cz/kontakt/.
Internetové stránky tábora: https://www.chds.cz/tabor a na Facebooku (je nutné zažádat o členství) https://www.facebook.com/groups/199435256785352/.
Adresa na tábor: Letní chlumecký tábor, jméno a příjmení dítěte, Herberk Ferdinanda Dobrotivého, Lesní ulice 205, 471 25 Sloup v Čechách
Ubytování: Dvou, čtyř, pěti a šesti lůžkové pokoje (nejvyšší kapacita 25 dětí), lůžkoviny k dispozici.
Hlavní vedoucí: Mgr. Josef Říha, pedagog na základní škole, sbormistr chlumeckých sborů.
Oddíloví vedoucí: Proškolení a zkušení táboroví vedoucí z řad pedagogů, studentů vysokých škol, proškolený zdravotník (certifikace jak u vedoucích, tak i u zdravotníka). Všechen personál se stará o děti za základě dobrovolnických smluv – bez úplaty. Přítomen bude i pomocný personál (výdej stravy, úklid a dezinfekce prostor, technicko-organizační pomoc) složený z řad studentek SŠ (plnoleté).
Cena: 4 500,- Kč. V ceně je 5 x denně strava + případné 2. večeře, doprava, vstupy, personál, odměny pro děti, pojištění, zdravotní zabezpečení atd. Po dětech žádné finance za služby již nepožadujeme. Tábor je dotován z rozpočtu spolku Chlumecký dětský sbor (příspěvek od města Chlumec) a ze sponzorských darů. Platby proveďte převodem na účet 164601283/0300 – var. symbol 22082020, do zpráv pro příjemce uveďte jméno dítěte.
Návštěvy rodičů: Podle Hygienicko-epidemického opatření MZČR jsou návštěvy rodičů nežádoucí.
Platba ze sociálního fondu: Kontaktujte hlavního vedoucího Mgr. Josefa Říhu telefonicky (SMS) nebo lépe prostřednictvím elektronické pošty (lcht@chds.cz), faktura bude zaměstnanci zaslána.
Program tábora: Je dokončen dle doporučení Ministerstva zdravotnictví. S jediným omezením je nutné počítat – návštěvy bazénů v SRN jsou v letošním roce neuskutečnitelné. Jsou tedy sjednány návštěvy bazénů v Rumburku a Varnsdorfu (celkem 3x). Zajistili jsme pronájem celého bazénu tak, abychom se vyhnuli ostatním návštěvníkům. Podobně jsme vyjednali návštěvu soukromé sklárny, čokoládovny, muzea nožířství, ranče, obory atd. Definitivní program, upravený podle epidemiologické situace, je zveřejněn na stránkách chds.cz. Další informace jsou na naší facebookové stránce.
Kapesné: Je pouze na vůli rodičů. Dětem bude umožněn v mimopracovní době nákup v místním středisku (sjednáno). Další nákupy spíše nebudou možné. Počítáme tedy spíše s dovozem nákupů dětem do tábora. Doporučujeme, aby si děti uschovaly své finance u vedoucích. Můžete tak učinit již při odjezdu, kdy finance (ne drobné) předáte určenému vedoucímu v nezalepené obálce. Dětem v případě potřeby budeme peníze vydávat.
Stravování: 5 x denně, dostatek jídla samozřejmý stejně jako dodržování pitného režimu, k dispozici druhé večeře. Teplá jídla (obědy a večeře) připravuje firma Jídlo s dovozem ze Cvikova. Dětem bude dále poskytována výhradně balená strava (pečivo, mléčné výrobky, balená voda atd.). Sortiment je opravdu bohatý – necháme mnoho potravin vybrat samotné děti.
Cenné předměty: Děti si berou cenné předměty (řetízky, fotoaparáty, mob. telefony atd.) na vlastní zodpovědnost. Za jejich ztrátu nezodpovídáme.
Pojištění: Děti jsou během pobytu i cesty pojištěny standardním pojištěním pro pobyty dětí na táborech (ztráty, poškození věci z nedbalosti).
Nezapomeňte s sebou: Hygienické potřeby, plavky, sportovní oblečení a obuv, teplé oblečení, holínky, přezůvky, slušný oblek (na výlety), pokrývku hlavy, psací potřeby. Případné použití roušek řešíme jednorázovými rouškami, děti mohou mít i své, jim vyhovující. K dispozici budou i jednorázové ručníky, dezinfekce a mýdla v dávkovačích. Ručníků doporučujeme vzhledem k plánovaným návštěvám bazénů a zpřísněným hygienickým podmínkám více. Dětem v případě potřeby ručníky vypereme (k dispozici jsou v ubytovacím zařízení dvě pračky). Každé dítě musí mít s sebou vlastní roušku (nutná v případě infekčního onemocnění). Pozor na plavky u chlapců, některé „dosti dlouhé“ bermudy v krytých bazénech nevidí rádi.
Neberte s sebou: Nože a jiné nebezpečné předměty, drahou techniku a jiné cennosti, energetické nápoje, brambůrky apod.
Věková hranice: Tábora se mohou zúčastnit děti ze ZŠ, maximální věková hranice je v tomto roce díky epidemiologické situaci 15 let.
Děti obdrží: Záleží na sponzorských darech. Samozřejmostí jsou diplomy a drobné odměny (sladkosti) či upomínkové předměty.
Případné dotazy: Telefonicky na čísle 776786030 (formou SMS, budete kontaktováni) nebo pište na e-mail na adresu lcht@chds.cz, můžete využít i přímý kontakt ze stránek ww.chds.cz.

Děkujeme vám, rodičům, za vaši spolupráci. Pevně věříme, že se vašim dětem bude na táboře líbit a pobyt v Herberku, okolí i na výletech jim přinese plno zážitků.

V Chlumci dne 4. července 2020