Program LCHT 2017

Program Letního chlumeckého tábora 2017

 1.  Pondělí 24. července
  Odpoledne: 13.00 hodin odjezd na Letní chlumecký tábor, příjezd do Nových Křečan, ubytování, seznámení s vedoucími, táborovým řádem, krátká vycházka do okolí
  Večer: seznamovací diskotéka
 2. Úterý 25. července
  Dopoledne: hra pod názvem Žabák, želva a krokodýl
  Odpoledne: koupání v bazénu, vodní hry
  Večer: Hodnocení dne, promítání fotodokumentace LCHT za posledních 10 let
 3. Středa 26. července
  Dopoledne: divadelní hra „Vánoce“ s rekvizitami
  Odpoledne: antisportovní hry
  Večer: retrodiskotéka Rock and roll (soutěž)
 4. Čtvrtek 27. července
  Celodenní výlet do SRN – Obercunnersdorf, koupaliště a sportovní areál
  Večer: promítání filmu, osobní volno
 5. Pátek 28. července
  Dopoledne: sportovní soutěže (podle věku dětí)
  Odpoledne: tvůrčí hra „Křečanský zvěřinec“
  Večer: koncert rockových kapel, soutěž
 6. Sobota 29. července
  Dopoledne: umělecké soutěže – podle věku dětí
  Odpoledne: soutěž „Muž s železnou maskou“
  Večer: Velká diskotéka
 7. Neděle 30. července
  Dopoledne: osobní volno, promítání filmu, možnost koupání v bazénu
  Odpoledne: skupinová soutěž o velký dort „Trautenberk“
  Večer: Promítání fotografií a filmů z dosavadního pobytu
 8. Pondělí 31. července
  Celodenní výlet do SRN, aquapark MARIBA v Neustadt
  Večer: taneční soutěž
 9. Úterý 1. srpna
  Dopoledne a odpoledne: křečanské olympijské hry ve sportu a umění
  Večer: Táborák, opekání špekáčků, dobrovolná stezka odvahy
 10. Středa 2. srpna
  Dopoledne: Příprava na karneval
  Odpoledne: Karneval pod názvem „Indiánská vesnice“
  Večer: Velká diskotéka
 11. Čtvrtek 3. srpna
  Dopoledne: Společenská hra „Piškot“
  Odpoledne: Křečanská MISS
  Večer: Křečanský MISSÁK
 12. Pátek 4. srpna
  Dopoledne: Závěrečné hodnocení LCHT, předání odměn, loučení s bazénem…
  Po obědě: Odjezd domů…

Poznámka: Program vhodně doplňujeme dle námětů dětí a uzpůsobujeme podle povětrnostních podmínek