Přihláška on-line na LCHT 2017


Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Navštěvovaná škola a třída
Adresa včetně PSČ
Jméno zákonného zástupce (rodiče)
Telefonní kontakt na zákonného zástupce